Diecezja Tarnowska. Są wytyczne biskupa Andrzeja Jeża na Wielki Tydzień. Święcenie pokarmów przed kościołami

Biskup tarnowski Andrzej Jeż wystosował wskazania zarówno dla kapłanów, jak i wiernych świeckich dotyczące przeżywania Wielkiego Tygodnia. Równocześnie poinformował, iż w tym roku odbędzie się święcenie pokarmów, które duchowni mogą zorganizować na placu przykościelnym lub w innym miejscu na zewnątrz. To odpowiedź na ogłoszone dzisiaj przez premiera Mateusza Morawieckiego nowe obostrzenia na okres świąteczny i poświąteczny.

Zwierzchnik kościoła tarnowskiego przypomina o udzielonej dyspensie ogólnej od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (z dn. 16.10.2020), która nadal obowiązuje. Prosi również wiernych, aby wzięli pod uwagę, iż jeśli zdecydują się na uczestnictwo w nabożeństwach w Wielkim Tygodniu, muszą liczyć się, iż będą w ich trakcie przebywać na zewnątrz. Powodem są ustalone limity osób, które w tym samym czasie mogą przebywać w kościołach (1 os./ 20m2).

Biskup zachęca do łączenia się duchowo z tymi celebracjami za pośrednictwem różnego rodzaju transmisji. Duchowny prosi kapłanów, by w najbliższych dniach umożliwili wiernym jak najszerszy dostęp do sakramentu pokuty i pojednania, zaś wyznaczając godziny dyżurów w konfesjonale, uwzględnili także godziny wieczorne. Ma to pomóc osobom wracającym z pracy w przystąpieniu do sakramentu pokuty. W ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej należy poinformować wiernych o godzinach dyżurów, uczulając na to, że spowiedź w sąsiednich większych parafiach może być wręcz niemożliwa ze względu na dużą liczbę penitentów.

,,Msza Krzyżma zostanie odprawiona tradycyjnie w Wielki Czwartek w katedrze o godz. 9.00. Zapraszam na nią jedynie księży dziekanów, prepozytów kapituł, a także księży pracujących w Kurii oraz instytucjach diecezjalnych. Wszystkie obrzędy Triduum Paschalnego w miarę możliwości starajmy się zorganizować w sposób tradycyjny (w oparciu o wskazania Kalendarza Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej), uwzględniając przy tym normy sanitarne oraz poniższe modyfikacje. We Mszy Wieczerzy Pańskiej, należy pominąć obrzęd obmycia nóg” – wskazuje biskup.

Liturgia Męki Pańskiej – wskazania

– W modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w 2020 r.

– Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.

– Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. Należy pouczyć wiernych, by nie całowali Krzyża.

– Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi.

– Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości. W okresie epidemii zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie.

Biskup Andrzej Jeż przypomina, iż należy pamiętać, że w Wielki Piątek Komunię św. mogą przyjąć tylko ci, którzy uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej, lub chorzy w domach (nie wolno rozdawać jej nawet przy okazji nabożeństwa drogi krzyżowej). Jak przypomina, ponieważ w tym roku przypada wtedy pierwszy piątek miesiąca, osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu. Ponadto należy pamiętać, iż w Wielką Sobotę Komunię św. zanosi się tylko umierającym jako wiatyk.

Błogosławieństwo pokarmów 

Jak informuje biskup, błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę można zorganizować na placu przykościelnym lub w innym stosownym miejscu na zewnątrz budynku. Duchowny przekonuje, iż w tym przypadku nie obowiązuje limit uczestników zgromadzenia, a jedynie przepisy dotyczące zachowania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa. Należy przy tym zadbać o odpowiednie nagłośnienie, zachowanie właściwej powagi tego obrzędu i atmosferę modlitwy oraz zachęcić do nawiedzenia Grobu Pańskiego.

Mając na uwadze, że obrzęd błogosławieństwa pokarmów prawdopodobnie zgromadzi wiele osób, ,,które w okresie pandemii rozluźniły więź ze wspólnotą parafialną (zwłaszcza rodziny z dziećmi)”, biskup prosi duszpasterzy o wygłoszenie wtedy krótkiej egzorty mającej wymiar ewangelizacyjny i zachęcającej do odnowienia wiary i praktyk religijnych.

,,Zachęcam wszystkich do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza przed tradycyjnym śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Pomocą w tym względzie może służyć załączony wzór modlitwy. (Aby pobrać, KLIKNIJ TUTAJ) Bardzo proszę, aby w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy umożliwić o wyznaczonych godzinach przyjęcie Komunii św. wiernym, którzy będą łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy św. za pośrednictwem mediów” – napisał biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Źródło: Kuria Diecezji Tarnowskiej/
Ks. dr hab. Robert Kantor   

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.