Czy firma na Jagodowej w Chełmcu truje środowisko?

Mieszkańcy Gminy Chełmiec oraz Nowego Sącza od dłuższego czasu zgłaszali interwencje w sprawie wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Jagodowej. Władze Nowego Sącza podjęły decyzję o sprawdzeniu instalacji w tym przedsiębiorstwie. W tym celu prezydent Ryszard Nowak spotkał się z właścicielami firmy.

W trakcie spotkania omówiono szereg aspektów wynikających ze współistnienia instalacji do produkcji mas bitumicznych oraz ich oddziaływania na środowisko z okolicznymi terenami mieszkaniowymi i ich mieszkańcami.

Przedstawiciele spółek podkreślili, że funkcjonują w tym terenie odpowiednio ponad 20 i 30 lat i dotychczas ten fakt nie wzbudzał emocji i żądań, jakie obecnie artykułują skarżący.

Prezydent podkreślił, że istotnym jest doprowadzenie do stanu umożliwiającego zarówno dalsze funkcjonowanie instalacji, jak i zapewnienie odpowiedniego komfortu środowiskowego mieszkańców. Wobec braku możliwości zajęcia jednoznacznego stanowiska na podstawie przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska badań i pomiarów prezydent zobowiązał właścicieli przedsiębiorstw do przeprowadzenia przez ekspertów przeglądu ekologicznego instalacji.

Potwierdzeniem lub zaprzeczeniem możliwości negatywnego oddziaływania będą wyniki przeglądu, a wnioski z nich płynące stanowić będą podstawę do podejmowania dalszych rozstrzygnięć mających na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko, w przypadku potwierdzenia jego występowania.

Przedstawiciele spółek wyrazili akceptację i zadeklarowali podejmowanie wszelkich niezbędnych działań, które przyczynią się do ograniczenia do minimum wpływu działalności ich przedsiębiorstw na środowisko.

Źródło i fot. UM NS.
 

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.