Były wiceminister kultury – kandydatem na prezydenta Nowego Sącza. Mieszka w Jazowsku

Były wiceminister kultury – kandydatem na prezydenta Nowego Sącza. Mieszka w Jazowsku

Urodził się w 1951 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim.  W latach 2001 -2004 był wiceministrem  kultury. Dwa lata temu przeprowadził się z Warszawy na Sądecczyznę – do Jazowska. Jesienią Rafał Skąpski Będzie kandydował na stanowisko prezydenta miasta Nowego Sącza.

Zgodził się kandydować pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

– Chlubimy się tą kandydaturą. Rafał Skąpski to kandydat z ogromnym doświadczeniem, kulturalny, elokwentny, z sądeckimi korzeniami – powiedział w rozmowie z Dobrym Tygodnikiem Sądeckim Stanisław Kaim, przewodniczący sądeckich struktur SLD.

Związki rodziny Skąpskich z Sądecczyzną zapoczatkował pradziadek Rafała Skąpskiego – Antoni, który w XIX wieku miał majątek w Janczowej, w gminie Korzenna i w Piątkowej.

fot. archiwum prywatne R. Skąpskiego

Rafał Skąpski  (ur. 20.03.1951 we Wrocławiu) jest magistrem prawa i administracji. Podczas studiów pracował jako kierownik warszawskiego Biura Podróży i Turystyki Almatur. Po studiach – jako  sekretarz generalny Polskiego Związku Tenisa Stołowego, a następnie naczelnik wydziału prawno-organizacyjnego i skarg w Gabinecie Prezesa centrali ZUS. W latach 80. był  starszym specjalistą d/s prawnych w ministerstwie kultury i sztuki, doradcą przewodniczącego Narodowej Rady Kultury, dyrektorem biura NRK i sekretarzem generalnym NRK. Po roku 1990 pracował w wydawnictwach książkowych i prasowych (między innymi jako wiceprezes spółki Ad Novum). Od maja 1988 był członkiem zarządu i wiceprezesem spółki Polskie Radio SA. Jesienią 2001 został powołany na podsekretarza stanu, wiceministra kultury w rządzie Leszka Millera. Odpowiadał między innymi za promocję sztuki, współpracę z zagranicą, sprawy książki, kulturę mniejszości narodowych. Od 2005 przez dziesięć lat kierował Państwowym Instytutem Wydawniczym. Pełnił przez 20 lat funkcję prezesa Fundacji Kultury Polskiej, nadal (od 2005) jest prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Od 2013 – prezesuje założonej przez kilkunastu wydawców spółki Targi Książki. Od 3 lat jest wiceprezesem Stowarzyszenia Kuźnica.
Jesienią roku 2016 osiadł w Jazowsku, w gminie Łącko. Sądecczyzna to region, z którym jego rodzina związana jest od początku XIX wieku. Pradziad Skąpskiego – Antoni był od 1838 zarządcą dóbr w Szczawnicy, Kamienicy i Jazowsku, później – od 1876 – właścicielem majątków w Janczowej i Piątkowej. W roku 1846 był obwołany przywódcą powstania sądeckiego, za co skazano go na 10 lat więzienia w twierdzy Spielberg. Brat pradziada – Franciszek był w latach 1876-81 sekretarzem rady powiatowej w Nowym Sączu. Inny przodek, Józef Pieniążek, był w latach 70. XIX wieku Burmistrzem Gorlic. Dziadek Skąpskiego – Jan (urodzony w Jazowsku) był dzierżawcą Łososiny Dolnej i Brzeznej. Jan Skąpski był prezesem powiatowego Towarzystwa Kółek Rolniczych, a w 1914 sądeckim Komisarzem Drużyn Bartoszowych.
Od końca lat 90. Rafał Skąpski jest członkiem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, którego był przez dwie kadencje wiceprezesem. Wraz z żoną ustanowił dwie doroczne nagrody finansowe dla wyróżniających się uczniów w gminach Łącko i Podegrodzie. Małżonkowie Skąpscy przekazali trzykrotnie spore ilości książek ze swoich zbiorów do bibliotek w tych gminach.

 

Share on twitter
Share on facebook