ANS w Nowym Sączu będzie mieć nowego rektora

ANS w Nowym Sączu będzie mieć nowego rektora

dr hab. inż. Józef Ciuła

Wybory nowego rektora odbędą się już w najbliższy wtorek, czyli 23 kwietnia. Kandydat jest jeden i jeśli zdobędzie ponad połowę głosów, to od września będzie zarządzał Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Do sprawowania tej funkcji aspiruje profesor ANS, a mianowicie dr hab. inż. Józef Ciuła, który związany jest z uczelnią od 2015 roku. Obecnie jest on Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju, a także pracownikiem badawczo-dydaktycznym na Wydziale Nauk Inżynieryjnych. – Nowy rektor musi uzyskać rekomendację członków Rady Uczelni, których jest sześciu i dokładnie wszyscy oni udzielili poparcia dla pana Profesora. Ma on również pełne poparcie od uczelnianych senatorów – wyjaśnił doktor Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych.

Wyłoniono już elektorów, którzy będą głosować w wyborach zarówno wybierając rektora, a także skład uczelnianego senatu. – Kandydat musi uzyskać poparcie ponad pięćdziesięciu procent głosów elektorskich podczas wyborów, które będą odbywały się w najbliższy wtorek. Po uzyskaniu takiego wyniku musi się on później ukonstytuować, gdyż po wyborach są trzy dni na składanie ewentualnych protestów – dodał w rozmowie z DTS24 przedstawiciel ANS.

– Wybory do senatu uczelni są bardzo istotne, gdyż jest on bardzo ważnym ciałem kolegialnym. Dlatego, że łączy przedstawicieli poszczególnych wydziałów, pracowników różnego typu, jak również studentów – podsumował dr Tomasz Zacłona. 

Nowy rektor nie rozpocznie pracy bezpośrednio po wyborach, a konkretnie początkiem sprawowania jego funkcji będzie dzień 1 września 2024 roku.  Sylwetkę kandydata prezentuje nam natomiast ANS:

Pan dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS związany jest z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu od 2015 r., aktualnie zatrudniony jako pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Inżynieryjnych na stanowisku profesora uczelni. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademię Rolniczą w Krakowie oraz Politechnikę Śląska w Gliwicach. W 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, nadany przez Radę Dyscypliny, Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Na Wydziale Nauk Inżynieryjnych, prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe związane z energetyką konwencjonalną, odnawialnymi źródłami energii, technologiami odpadowymi oraz gospodarką wodno-ściekową. Realizując działalność dydaktyczną, organizuje dla studentów wizyty studyjne i zajęcia terenowe w przedsiębiorstwach z branży energetycznej i inżynierii środowiska. Jest koordynatorem w zakresie współpracy z przedstawicielami lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i bierze czynny udział w działaniach promujących Uczelnię.

Jest autorem publikacji naukowych rejestrowanych w międzynarodowym systemie ORCID, indeksowanych w bazach Web of Science oraz SCOPUS. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, wynikające z zatrudnienia w przemyśle, a obejmujące uczestnictwo w projektach B+R, skutkujących implementacją rozwiązań będących wynikiem badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jest ekspertem na poziomie krajowym w zakresie oceny projektów aplikacyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Główne obszary badań naukowych dotyczą efektywności wytwarzania energii, transformacji energetycznej opartej o źródła odnawialne, wodór, paliwa jądrowe oraz inżynierię środowiska w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla odpadów komunalnych i gospodarki wodno-ściekowej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w latach 80-tych, w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń górniczych NOWOMAG S.A. w Nowym Sączu, a następnie chronologicznie był zatrudniony w: P.W. Ekopol w Nowym Sączu, Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, NOVA Spółka z o.o. w Nowym Sączu oraz Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. w Nowym Sączu. W trakcie swojej pracy zawodowej w przemyśle, realizował projekty inwestycyjne oraz badawcze, współpracując z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce oraz jednostkami certyfikującymi. Posiada uprawnienia branżowe oraz certyfikaty audytora wewnętrznego w zakresie Zarządzania jakością, Zarządzania środowiskiem oraz Zarządzania energią.

Doświadczenie zdobyte w przemyśle skutkuje udziałem w pracach komisji i zespołach projektowych jako Ekspert. Od 2010 r. do obecnie jest ekspertem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie oceny merytorycznej projektów aplikacyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Współpracuje z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie wykonując oceny projektów w dziedzinie: Poprawa efektywności energetycznej i energia ze źródeł odnawialnych, oraz Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – energia odnawialna. Współpracuje również jako Ekspert z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, prowadząc oceny projektów badawczo-rozwojowych dedykowanych dla przedsiębiorstw w tym MSP. W latach 2013-2014 był Ekspertem Komitetu Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w dziedzinie: Gospodarowanie odpadami w tym przemysłowymi.

Od dnia 1 sierpnia 2023 r. Pan dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Posiada liczne świadectwa i certyfikaty z ukończonych studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Foto: Adrian Maraś

Czytaj także: Gdzie powstaną nowosądeckie parki kieszonkowe? [FILM]

Reklama