Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Podegrodzie

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Podegrodzie

Gmina Podegrodzie to trzecia pod względem wielkości gmina z 11 gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego, która w roku 2022 zrealizowała następujące inicjatywy:

 1. Ekoenergetyczne-klimatyczne.

 1. wymieniono 32 kotły na nowe ekologiczne (pelet, gaz, pompa ciepła),

 2. wymieniono piec w budynku administracyjnym – Urząd Gminy Podegrodzie,

 3. przekazano do Szkoły Podstawowej w Podegrodziu miernik jakości powietrza i tablicę informacyjną LED,

 4. zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie Gminy Podegrodzie – zainstalowano 947 szt. opraw ulicznych LED.

 1. Oszczędzania i termomodernizacji budynków.

 1. zmodernizowano kotłownię w budynku Szkoły Podstawowej w Olszanie – wykonano wewnętrzną instalację gazową oraz montaż 4 kotłów gazowych,

 2. przystąpiono do systemu dystrybucji węgla po cenach preferencyjnych w ramach którego przyjęto 938 wniosków.

C. Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców.

 1. zbudowano tężnie solankową w Gminie Podegrodzie,

 2. prowadzono Punkt Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” za pomocą, którego złożono 20 wniosków o dofinansowanie, udzielono 173 konsultacji, rozdysponowano ulotki wśród mieszkańców i zorganizowano spotkania edukacyjne na temat zasad programu,

 3. zawiązano porozumienie o współpracy między Gminą Podegrodzie a Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu w zakresie łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu, realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska, wsparcia doradczego ds. klimatu, organizacji spotkań, wydarzeń razem z gminami itp.,

 4. wykonano „Analizę ubóstwa energetycznego w Gminie Podegrodzie”,

 5. zorganizowano konkurs pn. „Drugie życie przedmiotu” dla 18 osób,

 6. zorganizowano przy budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia GREEN WEEK 2022, podczas którego rozdawano sadzonki za przywiezienie do gminy reklamówki nakrętek,

 7. zorganizowano spektakl w Gminnym Ośrodku Kultury pt. „Aladyn” o tematyce niskiej emisji, gospodarki odpadami, recyklingu, segregacji odpadów itp.

 8. zorganizowano akcję zbioru nakrętek w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza, za które mieszkańcy otrzymywali sadzonki kwiatów i cyprysików.

 9. zamieszczano na stronie internetowej gminy informacje dotyczące wymiany kotłów, czystego powietrza, uchwały antysmogowej.

Gmina Podegrodzie prowadziła liczne akcje edukacyjne z zakresu ochrony środowiska w roku 2022r.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj również: https://www.dts24.pl/analizy-inicjatyw-srodowiskowych-klimatycznych-i-ekoenergetycznych-w-gminie-labowa/

Reklama