Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Łososina Dolnej

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Łososina Dolnej

Gmina Łososina Dolna to piąta pod względem wielkości gmina z 11 gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego, która w roku 2022 zrealizowała m.in. następujące inicjatywy:

 1. Ekoenergetyczne-klimatyczne

 1. zlikwidowano nieefektywne źródła ciepła w 19 budynkach,

 2. wykonano instalację c.o. oraz wyposażenie kotłowni w budynku klubu sportowego,

 3. zbudowano energooszczędne oświetleni uliczne w miejscowości Tęgoborze,

 1. Związane z gospodarką odpadami

 1. odebrano i zutylizowano 157,27 ton wyrobów azbestowych,
 2. uruchomiono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łososinie Dolnej,
 3. zaprojektowano oraz wykonano przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna oraz w miejscowości Tęgoborze.
 1. Oszczędzania i termomodernizacji budynków

 • przeprowadzono modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej,

D. Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców

 1. utworzono stanowisko Ekodoradcy, w ramach programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego przeprowadzono około 1 tysiąca konsultacji z mieszkańcami, zorganizowano 4 spotkania z udziałem mieszkańców, opracowano 55 wniosków o dofinansowanie oraz 30 wniosków o płatność,
 2. przeprowadzono kontrole palenisk i źródeł spalania paliw w 120 budynkach,
 3. wprowadzono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 3.454 deklaracji,
 4. zorganizowano półkolonie dla dzieci pn.: „Ratujmy Ziemię”, w ramach której odbywały się zajęcia z sadzenia własnych roślinek, robienia lasu w słoiku, itp.

Gmina Łososina Dolna kontynuuje realizacje akcji z zakresu ochrony środowiska w kolejnych latach.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: https://www.dts24.pl/zmarl-antoni-raczka-byly-wojewoda-nowosadecki/

Reklama