Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych miasta Grybów

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych miasta Grybów

Miasto Grybów jest jedyną gminą miejską w powiecie nowosądeckim, która w roku 2022 zrealizowała m.in. następujące inicjatywy:

  1. Ekoenergetyczne-klimatyczne

  • zakupiono i zainstalowano na budynku byłego Liceum Ogólnokształcącego czujnik jakości powietrza.

  1. Związane z gospodarką odpadami

1) odebrano 1 545,05 Mg odpadów komunalnych,

2) unieszkodliwiono 46,21 Mg odpadów zawierających azbest.

  1. Oszczędzania i termomodernizacji budynków

  • zmodernizowano budynek Urzędu Miejskiego w Grybowie.

  1. Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców

  1. kontynuowano działalność Punktu Konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego udzielono 425 konsultacji indywidualnych, wysłano 22 wnioski o dofinansowanie oraz wydano 38 zaświadczeń o dochodach,
  2. uruchomiono Centralną Bazę Emisyjności Budynków, w której znajdują się kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: https://www.dts24.pl/ans-lekarski-wyscig/

Reklama