Analiza infrastruktury technicznej w gminie Łososina Dolna

Analiza infrastruktury technicznej w gminie Łososina Dolna

miniatura

Przedstawiamy analizę infrastruktury technicznej w gminie Łososina Dolna.

W gminie Łososina Dolna istnieje 2938 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 263 mieszkania. Ta ilość jest znacznie mniejsza od ilości dla województwa małopolskiego (385,20). Jest również mniejsza od średniej dla całej Polski (412,40).

Instalacje wod-kan

Instalacje wodociągowo-sanitarne posiada 95,48% mieszkań. Jest to wartość niższa w stosunku do województwa małopolskiego (97,75%), a także do Polski (97,71%) Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 10/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej pozycji to Korzenna.

Centralne ogrzewanie

80,61% mieszkań korzysta z centralnego ogrzewania. Jest to niższy wynik na tle województwa małopolskiego (85,98%), a także Polski (85,62%). Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 6/11. Gmina na najwyższej pozycji to Rytro, a na najniższej pozycji Gródek nad Dunajcem.

Gazyfikacja

71,06% mieszkań posiada gaz. Jest to wysoka wartość na tle województwa małopolskiego (66,60%),  a także Polski (58,23%)Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 3/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej pozycji to: Rytro.

Edukacja

W gminie Łososina Dolna istnieją się 4 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 285 dzieci. W gminie funkcjonuje 8 szkół podstawowych i 3 szkoły ponadpodstawowe.

Instytucje kultury, rekreacja

W gminie funkcjonuje jeden ośrodek kultury, 2 biblioteki posiadające księgozbiór liczący ponad 28 tysięcy książek.

Infrastruktura sportowa

Na terenie gminy znajdują się boiska Orlik. Według ostatnich danych GUS na terenie gminy działa 6 klubów sportowych.

Baza noclegowa

W gminie istnieje 1 hotel trzygwiazdkowy.

PODSUMOWANIE:

Najmocniejsze strony to dobrze rozbudowaną sieć gazowa, słabiej wod-kan. i  c.o. Najsłabsze strony to słabo rozwinięta oferta kulturalna.Pozycja w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”: 675 na 1523 gmin wiejskich z punktacją 38,26

 

Źródło: GUS
Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

 

Czytaj też: Przyszowa. Nastoletni kierowcy bez uprawnień zatrzymani przez policję

logotyp