Analiza infrastruktury technicznej w gminie Łącko

Analiza infrastruktury technicznej w gminie Łącko

miniatura

Przedstawiamy analizę infrastruktury w gminie Łącko.

W gminie Łącko istnieje 4361 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 262 mieszkań. Ta ilość jest znacznie mniejsza od ilości dla województwa małopolskiego (385,20). Jest również mniejsza od średniej dla całej Polski (412,40).

Instalacje wod-kan

Instalacje wodociągowo-sanitarne posiada 95,52% mieszkań. Jest to wartość niższa do województwa małopolskiego (97,75%), a także do Polski (97,71%). Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 9/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej pozycji to Korzenna.

Centralne ogrzewanie

75,85% mieszkań korzysta z centralnego ogrzewania. Jest to niższy wynik na tle województwa małopolskiego (85,98%), a także Polski (85,62%). Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 10/11. Gmina na najwyższej pozycji to Rytro, a na najniższej pozycji Gródek nad Dunajcem.

Gazyfikacja

1,18 mieszkań posiada gaz. Jest to znikomy procent na tle województwa małopolskiego (66,60%),  a także Polski (58,23%) Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 10/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej pozycji Rytro.

Edukacja

W gminie Łącko istnieje się 10 przedszkoli, w których do 28 oddziałów uczęszczało 595 dzieci. W gminie funkcjonuje 11 szkół podstawowych i 4 szkoły ponadpodstawowe.

Instytucje kultury, rekreacja

W gminie działa jeden ośrodek kultury, 4 biblioteki posiadające księgozbiór liczący ponad 47 tysięcy książek.

Infrastruktura sportowa

Na terenie gminy znajduje się 6 km ścieżek rowerowych, Hala Widowiskowo-Sportowa, boiska „Orlik” w Łącku i Jazowsku. Według ostatnich danych GUS działają 4 kluby sportowe.

PODSUMOWANIE:

Najmocniejsze strony to dobrze rozbudowaną sieć wod-kan, c.o., najsłabsze to niski procent gazyfikacji. Pozycja w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”: 160 na 1523 gmin wiejskich z punktacją 50,71.

Źródło: GUS
Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też:Natalia Migacz nowa wicemistrzyni świata IDO w breakingu!

logotyp

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama