Analiza infrastruktury technicznej w gminie Kamionka Wielka

Analiza infrastruktury technicznej w gminie Kamionka Wielka

Przedstawiamy analizę infrastruktury w gminie Kamionka Wielka

W gminie Kamionka Wielka istnieje 2 579 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 247 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego (385,20). Jest również mniejsza od średniej dla całej Polski (412,40).

Instalacje wod-kan

Instalacje wodociągowo-sanitarne posiada 98,19% mieszkań. Jest to wartość wyższa od wartości dla województwa małopolskiego (97,75%), a także od Polski (97,71%) Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 1/11. Gmina na najniższej pozycji to Korzenna.

Centralne ogrzewanie

79,12% mieszkań korzysta z centralnego ogrzewania. Jest to wartość niższa od wartości dla województwa małopolskiego (85,98%), a także od Polski (85,62%).Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 8/11. Gmina na najwyższej pozycji to Rytro, a na najniższej to Gródek nad Dunajcem.

Gazyfikacja

76,33% mieszkań posiada gaz. Jest to wartość wyższa od wartości dla województwa małopolskiego (66,60%), a także od Polski (58,23%)Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 1/11. Gmina na najniższej pozycji to: Rytro

Edukacja

W gminie Kamionka Wielka znajdują się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 217 dzieci. W gminie funkcjonuje 8 szkół podstawowych.

Instytucje kultury, rekreacja

W gminie funkcjonują 4 domy i ośrodki kultury, 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 400 standardowych miejsc dla widzów. W gminie istnieją 3 biblioteki posiadające księgozbiór liczący ponad 37 tysięcy książek.

Infrastruktura sportowa

Na terenie gminy znajduje się 8 boisk sportowych i szkolnych, plac rekreacyjny w Kamionce Wielkiej i plac rekreacyjny „Czarna Kępica”, 7 siłowni zewnętrznych i liczne place zabaw. Według danych GUS w gminie Kamionka Wielka funkcjonuje 8 klubów sportowych.

PODSUMOWANIE:

Najmocniejsze strony to dobrze rozbudowaną sieć wod-kan. i gazyfikacja, co stawia gminę na pierwszym miejscu w rankingu gmin wiejskich. Najsłabsze strony to słabo rozwinięta oferta infrastruktury kulturalnej. Pozycja w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”: 894 na 1523 gmin wiejskich z punktacją 35,29.

 

Źródło: GUS
Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: 700 młodych ludzi może uczyć się w Szkółkach Ginących Zawodów [ZDJĘCIA]

logotyp