Analiza infrastruktury technicznej w gminie Grybów

Analiza infrastruktury technicznej w gminie Grybów

grybów

Przedstawiamy analizę infrastruktury technicznej w gminie Grybów.

W gminie Grybów istnieje 6368 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 251 mieszkań. Ta ilość jest znacznie mniejsza od ilości dla województwa małopolskiego (385,20). Jest również mniejsza od średniej dla całej Polski (412,40).

Instalacje wod-kan

Instalacje wodociągowo-sanitarne posiada 97,17% mieszkań. Jest to wartość zbliżona do województwa małopolskiego (97,75%), a także do Polski (97,71%)Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 6/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej pozycji to Korzenna.

Centralne ogrzewanie

82,76% mieszkań korzysta z centralnego ogrzewania. Jest to wynik nieco niższy do wartości dla województwa małopolskiego (85,98%), a także Polski (85,62%). Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 3/11. Gmina na najwyższej pozycji to Rytro, a na najniższej pozycji Gródek nad Dunajcem.

Gazyfikacja

76,05 mieszkań posiada gaz. Jest to wartość wyższa na tle województwa małopolskiego (66,60%),  a także Polski (58,23%) Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 2/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej pozycji to: Rytro.

Edukacja

W gminie Grybów w roku 2021 mieściło się 11 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 722 dzieci.  W gminie funkcjonuje 15 szkół podstawowych i 3 szkoły ponadpodstawowe.

Instytucje kultury, rekreacja

W gminie funkcjonuje 10 domów i ośrodków kultury, 10 bibliotek posiadających księgozbiory liczące ponad 89 tysięcy książek.

Infrastruktura sportowa

Na terenie gminy znajduje się kilka dużych obiektów sportowych tj: Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej, Lodowisko w Białej Niżnej.

Baza noclegowa

W gminie istnieje 1 hotel i 1 inny obiekt hotelowy.

PODSUMOWANIE

Najmocniejsze strony to dobrze rozbudowaną sieć wod-kan, c.o., odpowiedni poziom gazyfikacji, rozwinięta infrastruktura sportowa. Najsłabsze strony to słabo rozwinięta infrastruktura kulturalnej. Pozycja w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”: 156 na 1523 gmin wiejskich z punktacją 50,88.

Źródło: dane GUS
Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Wydarzenia przygotowane przez Sądeczan w ramach IV Sądeckich Dni Literatury

logotyp

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama