Analiza infrastruktury technicznej w gminie Gródek nad Dunajcem

Analiza infrastruktury technicznej w gminie Gródek nad Dunajcem

miniatura

Przedstawiamy analizę infrastruktury technicznej w gminie Gródek nad Dunajcem.

W gminie Gródek nad Dunajcem istnieje 2803 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 314 mieszkań. Ta ilość jest niższa od ilości dla województwa małopolskiego (385,20). Jest również mniejsza od średniej dla całej Polski (412,40).

Instalacje wod-kan

Instalacje wodociągowo-sanitarne posiada 97,41% mieszkań. Jest to wartość zbliżona do województwa małopolskiego (97,75%), a także do Polski (97,71%) Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 4/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej pozycji to Korzenna.

Centralne ogrzewanie

74,35% mieszkań korzysta z centralnego ogrzewania. Jest to wartość niższa od wartości dla województwa małopolskiego (85,98%), a także Polski (85,62%). Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 11/11. Gmina na najwyższej pozycji to Rytro, a na najniższej pozycji Gródek nad Dunajcem.

Gazyfikacja

62,72% mieszkań posiada gaz. Jest to wartość zbliżona  do wartości dla województwa małopolskiego (66,60%),  a także Polski (58,23%)Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 6/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej pozycji to Rytro.

Edukacja

W gminie Gródek nad Dunajcem istnieje 1 przedszkole, 8 szkół podstawowych i 1 szkoła ponadpodstawowa – Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie.

Instytucje kultury, rekreacja

W gminie funkcjonuje 5 domów i ośrodków kultury, 2 biblioteki posiadające księgozbiór liczący ponad 20 tysięcy książek.

Infrastruktura sportowa

Gmina posiada kilka boisk sportowych: ORLIK w Rożnowie, boisko przy Szkole Podstawowej w Roztoce – Brzezinach, boisko przy Wiejskim Domu Kultury w Bartkowej oraz 3 km ścieżek rowerowych. Według ostatnich danych GUS na terenie gminy działało 5 klubów sportowych.

Baza noclegowa

Na terenie gminy istnieją 2 hotele, 2 ośrodki wczasowe, 1 ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, 3 domki turystyczne, pole biwakowe i gospodarstwa agroturystyczne.

PODSUMOWANIE

Najmocniejsze strony to dobrze rozbudowaną infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Najsłabsze strony niska wartość mieszkań z c.o.Pozycja w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”: 1125 na 1523 gmin wiejskich z punktacją 32,27.

Źródło: GUS
Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Zobacz Zenona Remiego w Nowym Sączu – konkurs plastyczno-fotograficzny [ZGŁOSZENIA]

logotyp

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama