3 miliony złotych na remont sieci dla sądeckiej ciepłowni!

3 miliony złotych na remont sieci dla sądeckiej ciepłowni!

Modernizacja sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na osiedlach Barskim i Westerplatte oraz budowa kotła na biomasę – to zadania, które już wkrótce zrealizuje sądecki MPEC. 3 mln złotych pochodzące z funduszu z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z pierwszej osi priorytetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pomogą sądeckiej spółce zrealizować inwestycję, a co za tym idzie – poprawić jakość powietrza w Nowym Sączu. Dzięki kotłowi na biomasę rocznie spalanych będzie ponad sto wagonów węgla mniej niż dotychczas. Umowy na 2 mln 400 tysięcy na remont sieci oraz na 600 tysięcy  – na nowy kocioł podpisane zostały dziś w siedzibie spółki. 

Ciepło sieciowe gwarantuje mieszkańcom Nowego Sącza i całej kotliny Sądeckiej czyste powietrze. Polska dysponuje siecią ciepłowniczą o długości 21 tysięcy kilometrów i zajmuje pod tym względem czwarte miejsce w Europie. To spadek po poprzednim – słusznie minionym systemie. Jeżeli zostanie ona podpięta do odnawialnego lub niskoemisyjnego źródła energii, będzie to skutkować sporą redukcją zanieczyszczeń powietrza – mówiła posłanka Anna Paluch.

Fundusze, które udało się pozyskać sądeckiej spółce, jako jednej z nielicznych w naszym kraju, w 75% pokryją koszty związane z realizacją prac modernizacyjnych.

-Tego dofinansowania nie udałoby się pozyskać, gdybyśmy nie mieli swojego ambasadora w Warszawie w osobie poseł Anny Paluch, która mocno wspiera Nowy Sącz. Dziękuję za jej pracę i zaangażowanie– mówił prezydent Ludomir Handzel.

Share on twitter
Share on facebook