100 tysięcy kontra 3. Burza wokół drogi i mostu

100 tysięcy kontra 3. Burza wokół drogi i mostu

Dzisiejsza nadzwyczajna Sesja Rady Miasta może być burzliwa. Obrady poświęcone będą budowie połączenia drogi krajowej 87 z drogą wojewódzką 969 wraz z budową trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Radni będą debatować nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Nowego Sącza porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego. Porozumienie dotyczyć ma zasad współpracy przy realizacji powyższej inwestycji. Wczoraj do do Przewodniczącej Rady Miasta Iwony Mularczyk, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wojciecha Piecha, wszystkich radnych oraz do sądeckich mediów trafiło pismo z Sądeckiej Izby Gospodarczej.

Jak czytamy w nim  – Integralną częścią porozumienia jest mapa z wyznaczonym przebiegiem ww. drogi, tzw. wariant C. Budzi nasze duże zdziwienie brak dołączenia do uchwały wariantów A i B, co może wprowadzić Radnych w błąd.

Autorzy listu wyjaśniają, że wariant ten jest różny od konsultowanego dwa lata wcześniej i według nich niekorzystny. Jak argumentują, wybudowanie drogi w tym miejscu będzie wiązało się z bezpowrotną utratą ,,około 20 hektarów terenu przeznaczonego obecnie w studium pod działalność produkcyjną i usługową”. Miasto miałoby tym samym zrezygnować z kilku milionów złotych wpływu w skali roku z tytułu podatku od nieruchomości, a także z możliwości stworzenia wielu miejsc pracy dla sądeczan.

Dodatkowo, trasa będzie też dłuższa o około 230 metrów od planowanej wcześniej, przez co koszty budowy wzrosną o około milion złotych. Kolejnym kontrargumentem przemawiającym za wariantem C przedstawionym w piśmie jest większy koszt utrzymania dłuższej drogi i większe zanieczyszczenie spowodowane dodatkową emisją spalin.

– Mając to na uwadze trudno nam zrozumieć, że przy podejmowaniu tej decyzji nie bierze się pod uwagę interesu ponad 100 tysięcy mieszkańców regionu, a uwzględniane są protesty 3 lokalnych mieszkańców, w tym obecnego dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta, zwłaszcza, że uzgodniony 2 lata temu, przebieg drogi przewidywał jej odległość od najbliższych zabudowań na ok. 30 metrów – czytamy w piśmie od Sądeckiej Izby Gospodarczej.

Na mapie poniżej żółtym kolorem zaznaczony został wariant C przebiegu drogi, a czerwonym przebieg drogi uzgodniony w konsultacjach społecznych i uwzględniony w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta przyjętym przez Radę Miasta uchwałą z 12 września 2017 roku.

Sprawa omawiana będzie podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta, która rozpocznie się o godzinie 16:00. Przebieg obrad będzie można śledzić pod linkiem https://www.dts24.pl/sesja/

 

Share on twitter
Share on facebook