Znasz te osoby? Uwaga, to poszukiwani przestępcy

Znasz te osoby? Uwaga, to poszukiwani przestępcy

Na oficjalnej stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znaleźć można bazę danych osób z Małopolski, poszukiwanych listem gończym. Obecnie na liście znajduje się niemal 800 nazwisk. Wśród nich nie brakuje także osób pochodzących z naszych okolic.

W bazie znaleźć można podstawowe informacje o poszukiwanych osobach jak imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz rodzaj popełnionego przestępstwa. Dodatkowo, profil każdej z tych osób zilustrowany jest zdjęciem.

Wśród poszukiwanych listem gończym znalazły się 23 osoby z Nowego Sącza.

Poniżej prezentujemy wizerunki i dane wszystkich osób z naszego miasta znajdujących się obecnie w bazie poszukiwanych oraz kilka osób z naszego regionu, na przykład Gorlic i Limanowej. Większość z nich ma usłyszeć zarzuty na podstawie Kodeksu Karnego, ale zdarzają się też i wykroczenia z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Najczęściej powtarzającym się wśród przedstawionych poniżej osób zarzutem, jest przestępstwo na podstawie Artykułu 286. paragrafu 1 Kodeksu Karnego.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Pełną listę poszukiwanych osób, wobec których prokuratury lub sądy wydały zgodę na publikację listu gończego, zobaczyć można TUTAJ.

fot. ilustr. pixabay

Share on twitter
Share on facebook