Znasz te osoby? Uwaga, to poszukiwani przestępcy

Na oficjalnej stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znaleźć można bazę danych osób z Małopolski, poszukiwanych listem gończym. Obecnie na liście znajduje się niemal 800 nazwisk. Wśród nich nie brakuje także osób pochodzących z naszych okolic.

W bazie znaleźć można podstawowe informacje o poszukiwanych osobach jak imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz rodzaj popełnionego przestępstwa. Dodatkowo, profil każdej z tych osób zilustrowany jest zdjęciem.

Wśród poszukiwanych listem gończym znalazły się 23 osoby z Nowego Sącza.

Poniżej prezentujemy wizerunki i dane wszystkich osób z naszego miasta znajdujących się obecnie w bazie poszukiwanych oraz kilka osób z naszego regionu, na przykład Gorlic i Limanowej. Większość z nich ma usłyszeć zarzuty na podstawie Kodeksu Karnego, ale zdarzają się też i wykroczenia z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Najczęściej powtarzającym się wśród przedstawionych poniżej osób zarzutem, jest przestępstwo na podstawie Artykułu 286. paragrafu 1 Kodeksu Karnego.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Pełną listę poszukiwanych osób, wobec których prokuratury lub sądy wydały zgodę na publikację listu gończego, zobaczyć można TUTAJ.

fot. ilustr. pixabay

MAGFOTO

Wypowiedz się w tej sprawie