Wbiją w to miejsce sto pali i 16-metrowe gwoździe …

Wbiją w to miejsce sto pali i 16-metrowe gwoździe …

Szczeliny i pęknięcia początkowo miały od 10 do 20 cm szerokości i długość do 15 m. Występowały na odcinku ok. 50 m, by finalnie objąć 100-metrowy fragment jezdni. 𝐎𝐬𝐮𝐰𝐢𝐬𝐤𝐨 w Kasinie Wielkiej, przez którą przebiega droga krajowa nr 28. 𝐬𝐢𝐞̨𝐠𝐚 𝐨𝐤. 𝟏𝟐 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨́𝐰 𝐩𝐨𝐧𝐢𝐳̇𝐞𝐣 𝐣𝐞𝐳𝐝𝐧𝐢. Po wykonaniu ekspertyzy geotechnicznej i szczegółowych badań, 𝐫𝐨𝐳𝐩𝐨𝐜𝐳𝐲𝐧𝐚 się 𝐧𝐚𝐩𝐫𝐚𝐰a 𝐳𝐧𝐢𝐬𝐳𝐜𝐳𝐨𝐧𝐞𝐣 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐢.

„Przed nami najpierw 𝐠𝐰𝐨𝐳́𝐝𝐳𝐢𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞 – wzmocnimy teren, by mógł wjechać ciężki sprzęt. Zostanie wbitych ok. 50 gwoździ średnicy 3,2 cm i długości 16 m. Później 𝐩𝐚𝐥𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞 – wbijemy ok. stu pali o średnicy 80 cm i długości 20 m. To na nich będzie opierać się nowa droga. W końcu 𝐨𝐝𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐢 – na wbitych palach żelbetowego rusztu, który można też określić mianem żelbetowej kratownicy. To właśnie bezpośrednio na tym „ruszcie” zostanie odbudowana zniszczona przez osuwisko droga” – wyjaśniają służby prasowe GDDKiA

Szczeliny i pęknięcia na jezdni DK28 w Kasinie Wielkiej pojawiły się w poniedziałek 29 maja 2023 r. Początkowo miały od 10 do 20 cm szerokości i długość do 15 m, występowały na odcinku ok. 50 m. Jezdnię zwężono do jednego pasa i wprowadzono ruch wahadłowy po południowej stronie jezdni, tak, aby samochody nie jeździły bezpośrednio przy skarpie. We wtorek 30 maja przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego skontrolowali osuwisko i nakazali natychmiastowe zamknięcie drogi ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i ryzyko dalszego powiększania się osuwiska. Trasa została zamknięta w środę 31 maja.

Jak się okazało – osuwisko, po którym nie jeździły już żadne samochody, było cały czas aktywne. Szczeliny i pęknięcia pogłębiały się i objęły zasięgiem prawie 100 m jezdni.

Szczegółowy raport, opisujący zakres osuwiska był gotów w listopadzie.  Okazało się, że płaszczyzna poślizgu osuwiska znajduje się 12 metrów poniżej jezdni. W ostatnich dniach stycznia wydano decyzję o odbudowie drogi. Pogoda sprzyja, więc prace mogą rozpocząć bez czekania na pełnię wiosny.

 

zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] 

Reklama