Komendant Dymura pożegnał się z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu

Komendant Dymura pożegnał się z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu

KMP Nowy Sącz

Insp. dr Krzysztof Dymura od czterech lat kierował Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu. Teraz jednak opuszcza nasz region. W związku z awansem będzie kontynuował swoją służbę w Komendzie Głównej Policji. 29 lutego podczas uroczystej zbiórki odbyło się jego oficjalne pożegnanie, a na czele sądeckiej Komendy stanął dotychczasowy I zastępca komendanta – mł. insp. Adam Bukański.

Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy w Nowym Sączu uroczyście odczytano rozkazy o odwołaniu insp. dra Krzysztofa Dymury z funkcji Komendanta, a także o powierzeniu tego stanowiska mł. insp. Adamowi Bukańskiemu, pełniącemu do tej pory obowiązki I zastępcy.

Komendant Dymura pożegnał się ze sztandarem, po czym głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak. Gratulacje i życzenia byłemu, jak i nowemu komendantowi składali również prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz starosta powiatu nowosądeckiego Marek Kwiatkowski. Obaj mówili między innymi o profesjonalizmie, jakim wykazywał się w swej pracy insp. Dymura. W imieniu policjantów i pracowników sądeckiej komendy dotychczasowego przełożonego pożegnał komendant starosądeckiej jednostki nadkom. Arkadiusz Krok.

Sam insp. dr Dymura przypomniał, że jego kierowanie sądecką komendą przypadło na trudny okres m.in. pandemii i wojny na Ukrainie. Zaznaczał jednak, że mimo dodatkowych policyjnych zadań jednostka osiągała bardzo dobre wyniki, a na Sądecczyźnie było bezpiecznie. Wspomniał także o dobrej współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, instytucjami, sądami i prokuraturami. Dziękował zarówno im, jak i Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, policjantom i pracownikom sądeckiej komendy, szefom innych służb mundurowych z regionu, przedstawicielom duchowieństwa czy IPA Region Nowym Sącz.

– Insp. dr Krzysztof Dymura zaznaczył, że ostatnie lata to intensywny czas pozytywnych zmian organizacyjno-etatowych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu, czego wymiernym efektem było pozyskanie aż 27 dodatkowych etatów policyjnych. Obecnie łączny stan etatowy wraz z pracownikami cywilnymi osiągnął najwyższy dotychczas poziom 685 etatów, co czyni z sądeckiej komendy drugą co do liczebności (po KMP w Krakowie) jednostką Policji w Małopolsce – relacjonuje Aneta Iworska z KMP w Nowym Sączu.

Wśród sukcesów były komendant wymieniał między innymi przekształcenie posterunku w Nawojowej w komisariat, otwarcie posterunku w Chełmcu, pozyskanie działek pod budowę komisariatu przy ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu oraz wsparcie w postaci V Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, od 1,5 roku stacjonującej w sądeckiej komendzie.

– Szanowni Państwo, jak mówi przysłowie „kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu” – więc przyszedł czas na mnie, aby podjąć kolejne wyzwanie zawodowe. Od jutra podejmuję służbę w Komendzie Głównej Policji. Ale oczywiście czas spędzony na Sądecczyźnie zawsze zostanie w moim sercu – mówił Komendant Dymura.

Na koniec pogratulował też swojemu następcy. Z kolei mł. insp. Adam Bukański zapewnił, że drzwi komendy będą dla byłego komendanta zawsze otwarte. Podziękował też komendantowi wojewódzkiemu za zaufanie i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu były na najwyższym poziomie.

Mam świadomość, jak trudne zadanie przede mną stoi – zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom Nowego Sącza, Powiatu Nowosądeckiego, ale też i turystów, którzy licznie odwiedzają nasz region, jest dla mnie priorytetem – podkreślał komendant Bukański. Mówił również, że liczy na dalszą dobrą współpracę z samorządami i różnego rodzaju instytucjami.


Inspektor dr Krzysztof Dymura rozpoczął służbę w 1996 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Bochni. Od 2011 do 2018 roku był Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a w 2019 roku został Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 4 maja 2020 roku pełnił służbę w sądeckiej komendzie na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

Młodszy inspektor Adam Bukański od początku swojej służby, którą rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Nowym Sączu, zawsze był związany był z pionem prewencji sądeckiej Policji. Pełnił m.in. funkcję Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W latach 2019-2020 był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a do 28 lutego 2024 roku I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

fot., źródło: KMP w Nowym Sączu

Czytaj też: Pora docenić strażaków z Sądecczyzny! Zrób to już dziś

Reklama