Uwaga! Stan powietrza w naszym regionie coraz gorszy

Uwaga! Stan powietrza w naszym regionie coraz gorszy

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu znów alarmuje. Istnieje ryzyko, że dziś i jutro (18-19 grudnia) w naszym regionie przekroczony zostanie poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10. U mieszkańców mogą nasilić się dolegliwości astmatyczne, alergiczne, czy związane z niewydolnością krążenia.

Sądeczanie zmagający się z przypadłościami kardiologicznymi mogą przez zanieczyszczenie powietrza odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, czy znużenie.

Jak dodają przedstawiciele Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu – Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Prognozowane na dzień dziś przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje Nowy Sącz i Kraków oraz powiaty: nowosądecki, tarnowski, brzeski, nowotarski, krakowski.

Jutro (19 grudnia) stan powietrza będzie jeszcze gorszy. Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 nastąpi w Krakowie oraz powiatach: oświęcimskim, wadowickim, krakowskim, wielickim, bocheńskim.

Z kolei poziom informowania przekroczony będzie w Nowym Sączu i powiatach: nowosądeckim, chrzanowskim, olkuskim, miechowskim, proszowickim, suskim, nowotarskim, brzeskim, tarnowskim, dąbrowskim, myślenickim.

Działania ochronne

W związku ze złym stanem powietrza środki ostrożności powinni podjąć wszyscy mieszkańcy naszego regionu, ale przede wszystkim osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, czyli: dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły.

Przede wszystkim należy ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, a zwłaszcza duży wysiłek fizyczny (np. pracę czy ćwiczenia) na zewnątrz oraz unikać wietrzenia pomieszczeń, kiedy poziom zanieczyszczenia jest wysoki.

Apeluje się do osób palących węglem lub drewnem o tymczasowe stosowanie innego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a gdy nie ma takiej możliwości, używanie wysokiej jakości węgla lub drewna.

Nie należy palić w kominkach, jeżeli nie są one jedynym źródłem ogrzewania. W miarę możliwości powinno się też podróżować komunikacją zbiorową, a indywidualne przejazdy samochodem zamienić na wspólną jazdę kilku osób.

Szkoły, przedszkola, żłobki i ośrodki opiekuńcze muszą dopilnować, aby podopieczni nie przebywali zbyt długo na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości nagłych przypadków związanych z wysokim stężeniem zanieczyszczeń powietrza. Można spodziewać się na przykład nasilenia dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia.

Wśród zaleceń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego znalazły się także intensywne kontrole, prowadzone przez władze gmin w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Prace budowlane w części, w której wiążą się z dużą emisją pyłu, powinny zostać przerwane. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

Warto śledzić dane dotyczące powietrza na stronie powietrze.malopolska.pl, lub monitoring.krakow.pios.gov.pl.