Ugody – czy o najlepsze wyjście dla Frankowiczów?

Ugody – czy o najlepsze wyjście dla Frankowiczów?

Ugody – czy o najlepsze wyjście dla Frankowiczów

W ostatnich latach problem kredytów we frankach szwajcarskich stał się jednym z najbardziej palących tematów dla wielu polskich kredytobiorców. Wzrost kursu franka szwajcarskiego sprawił, że raty kredytów hipotecznych znacząco wzrosły, stawiając wielu kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. W odpowiedzi na ten problem, niektórzy z nich zdecydowali się na drogę sądową, domagając się unieważnienia umów kredytowych ze względu na nieuczciwe warunki. Jednakże, alternatywą dla długotrwałych i kosztownych procesów sądowych może być ugoda z bankiem. Czy jest to jednak najkorzystniejsze rozwiązanie dla frankowiczów?

Dlaczego ugoda może wydawać się atrakcyjna?

Ugoda z bankiem może wydawać się kusząca z kilku powodów. Przede wszystkim, jest to szybsza i mniej stresująca droga do rozwiązania sporu. Banki, chcąc uniknąć ryzyka niekorzystnych wyroków sądowych, mogą być skłonne do negocjacji i oferowania warunków, które na pierwszy rzut oka wydają się atrakcyjne dla kredytobiorcy. Ugoda może również obniżyć koszty związane z obsługą kredytu, oferując zmianę waluty kredytu na złotówki lub obniżenie marży kredytowej. Więcej informacji: https://frankomat.com.pl/blog/ugody-pko-bp-czy/

Sądowe zwycięstwa frankowiczów

Jednakże, analiza wyroków polskich sądów w sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich pokazuje, że droga sądowa może być znacznie bardziej korzystna dla frankowiczów. W wielu przypadkach sądy stają po stronie kredytobiorców, uznając klauzule walutowe za nieuczciwe i nakazując rekalkulację kredytów na korzystniejszych warunkach lub nawet unieważniając umowy kredytowe w całości. To prowadzi do znacznie większych korzyści finansowych dla kredytobiorców niż te, które mogą zostać uzyskane poprzez ugodę.

Argumenty przemawiające za drogą sądowniczą

Wyroki na korzyść kredytobiorców

W praktyce sądowej coraz częściej pojawiają się wyroki korzystne dla frankowiczów. Sądy kwestionują zapisy umowne dotyczące kursu walutowego oraz marż bankowych, co może prowadzić do znaczącej redukcji zadłużenia, a nawet do unieważnienia umowy kredytowej.

Precedensy prawne

Każdy wygrany proces przez frankowicza tworzy precedens, który może być wykorzystany przez innych kredytobiorców w ich własnych sprawach. To z kolei zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcia kolejnych procesów.

Perspektywa ustalenia sprawiedliwych warunków

Droga sądowa daje możliwość nie tylko na anulowanie nieuczciwych klauzul, ale także na ustalenie sprawiedliwych warunków kredytu, które będą odzwierciedlać rzeczywistą wartość pożyczonego kapitału oraz koszty kredytu.

Podsumowanie

Choć ugoda z bankiem może wydawać się prostszym i szybszym rozwiązaniem problemu kredytów we frankach szwajcarskich, analiza wyroków sądowych oraz potencjalnych korzyści płynących z drogi sądowej wskazuje, że może to nie być najkorzystniejsza opcja dla kredytobiorców. Sądowa walka o sprawiedliwość, mimo że wymagająca większego zaangażowania i cierpliwości, w wielu przypadkach przynosi frankowiczom znacznie większe korzyści. W obliczu kompleksowości i specyfiki każdej indywidualnej sprawy, zaleca się konsultację z doświadczonym prawnikiem, który pomoże ocenić szanse i potencjalne korzyści płynące z obu dostępnych dróg.

Przeczytaj również:

W sieci nie jesteś anonimowy. WSB-NLU z fundacją Eltrox we współnej kampanii przeciwko nienawiści

Reklama