Trzy sukcesy i porażki wójta gminy Podegrodzie

Trzy sukcesy i porażki wójta gminy Podegrodzie

Gmina Podegrodzie – wójt Stanisław Banach:

Sukcesy

Sukcesem, choć nie lubię tego słowa używać, jest rozbudowująca się sieć gazyfikacji na terenie gminy. Mamy już wyspową stację regazyfikacji gazu, z której gaz jest rozprowadzany do sieci. Kolejna stacja wyspowa regazyfikacji powstaje w miejscowości Olszana.

Następna rzecz to przebudowa obiektu byłej szkoły podstawowej w Brzeznej, w której mieści się obecnie przedszkole i żłobek. Zabezpieczamy miejsca w przedszkolach i żłobkach dla dzieci z terenu naszej gminy. W razie potrzeby jesteśmy przygotowani na jeszcze jeden oddział. Ważny jest też powrót stołówek szkolnych. Co prawda przeszkodziła temu trochę pandemia, ale mimo to stołówki przygotowują ponad 400 posiłków dziennie dla młodszych klas szkolnych oraz dla chętnych spoza szkoły. Dawniej na terenie gminy funkcjonowały stołówki szkolne, później zastąpiono je cateringiem, a ich powrót był jedną z moich obietnic wyborczych.

Sukcesem jest też rewitalizacja przeszło stuletniego budynku po byłej szkole rolniczej w centrum Podegrodzia. Odzyskaliśmy go wraz z przyległą działką i w lipcu otwarty zostanie tam dzienny dom seniora oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Wśród najważniejszych rzeczy warto zaznaczyć też fakt, że od dwóch lat i przez kolejne dwa mieszkańcy mają stałą opłatę za odbiór śmieci. Nie jest ona podnoszona.

Niepowodzenia

Właściwie trudno wymienić jakieś porażki, czy niepowodzenia, bo na razie wszystkie plany udaje się nam realizować, jedne szybciej, a inne wolniej. W gminie nowe domy jednorodzinne ,,rosną” jak grzyby po deszczu.

Jedyną kwestią, o której mogę wspomnieć, są niewystarczające fundusze na kanalizację i wodociągi. Liczymy, że w niedługim czasie nasza gmina będzie mogła w tym zakresie skorzystać ze środków w ramach Narodowego Funduszu Odbudowy. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę pierwszego odcinka kanalizacji w Gostwicy. Obecnie oczekujemy na rozpoczęcie prac związanych z wymianą lamp oświetleniowych na terenie całej gminy.

(KNB)

O sukcesach i porażkach innych wójtów sądeckich gmin przeczytasz w specjalnym wydaniu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Reklama