To Ty decydujesz, komu przyznać statuetkę

To Ty decydujesz, komu przyznać statuetkę

To jeden z najbardziej znanych w naszym regionie plebiscytów, promujących osoby bezinteresownie pomagające drugiemu człowiekowi. Statuetka „Ziarnka Gorczycy” to najwyższe uznanie dla ludzi wielkiego serca, którzy wspierają potrzebujących czy niepełnosprawnych, oddając im swój czas, ofiarując dobry gest albo pomagając finansowo. „Dobry Tygodnik Sądecki” od samego początku patronuje plebiscytowi. A nasi Czytelnicy decydują, do kogo trafia to prestiżowe wyróżnienie.

Tegoroczni nominowani:

KATEGORIA: FIRMA, INSTYTUCJA, ORGANIZACJA

II Liceum Ogólnokształcące, Nowy Sącz – szkoła wiele działań wychowawczych poświęca akcjom wolontarystycznym i promowaniu dobroczynności. Działalność ta jest kompleksowa i różnorodna – poczynając od spotkań motywacyjnych i uświadamiających idee wolontariatu – po konkretne akcje. Wśród licznych przykładów można wymienić m.in. zbieranie darów żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin, akcję „Mikołaj w szpitalu”, zabawy świąteczne dla niepełnosprawnych dzieci, akcję „Zjedz pączek na zdrowie”. Młodzież pod opieką nauczycieli czynnie wspiera także inne akcje, np. „Szlachetną paczkę”, czy „Górę grosza”. Szkoła czynnie współpracuje także z innymi organizacjami, takimi jak: Sursum Corda, Kana, czy Gniazdo.

Cukiernia Jeziorek, Stary Sącz – firma Krystyny Jeziorek i Marka Jeziorka jest mecenasem kultury i wspiera hojnie wszystkie inicjatywy charytatywne i kulturalne w Starym Sączu. Sponsoruje działalność Miejskiej Orkiestry, włącza się w sponsoring na Dzień Dziecka, pikniki rodzinne, WOŚP, czy inne, liczne wydarzenia kulturalne w mieście.

Fundacja Będzie Dobrze, Stary Sącz – to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowali szereg akcji różnego typu. Ich działania mają na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy. Organizują szereg projektów, poprzez które zbierają potrzebne pieniądze na wybrany cel. Wśród podopiecznych Fundacji są m.in. chory na zespół Downa Michałek, chory na raka Bartek, niedosłysząca Nikola, czy Artur i Wojtek, bracia chorzy na zanik mięśni.

Fundacja Renovo, Nowy Sącz – jest organizacją pożytku publicznego działającą na terenie Sądecczyzny, która powstała w 2012 roku. Jej głównym celem jest pomoc osobom ubogim, chorym, a także pokrzywdzonym przez los w poprawie ich warunków bytowych i mieszkaniowych. Dzięki działalności Fundacji, w tak krótkim czasie, wyremontowane zostały domy i mieszkania wielu osób na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego (m.in. w Cyganowicach, Nawojowej, Korzennej). Ostatnią skuteczną akcją Fundacji było wybudowanie domu dla rodziny pani Kingi z Berestu.

Fundacja Sądecka, Nowy Sącz – jest szeroko znana z wielu inicjatyw, których pozytywnych efektów doświadczyło wielu mieszkańców Sądecczyzny, czy działających tu organizacji. Działające przy Fundacji od 1995 r. Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy to swoisty fenomen gospodarczy i społeczny. Taki sam staż ma coroczna świąteczna akcja „Serce – Sercu” służąca zbiórce żywności dla najuboższych mieszkańców Sądecczyzny. Bardzo wielu młodych ludzi skorzystało także z kolonii organizowanych w ramach akcji „Lato wiejskich dzieci”. Fundacja kładzie także duży nacisk na kultywowanie tradycji, dokumentowanie historii Sądecczyzny, lokalny patriotyzm. Narzędziem dla tej działalności jest miesięcznik „Sądeczanin” oraz takie inicjatywy jak: plebiscyt „Sądeczanin Roku”, „Sądeckie spotkania z kulturą” czy też coroczne spotkania Sądeczan na Starosądeckich Błoniach. Poprzez Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków fundacja wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Przez ponad 20 lat działalności Funduszu pomocą finansową objętych zostało ponad 5 tys. uzdolnionych dzieci.

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Nowy Sącz – głównym celem założonego przez biskupa tarnowskiego w 2002 roku Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym. Organizacja prowadzi liczne akcje edukacyjne, promocyjne i konkursy wśród dzieci i młodzieży. Na szeroką skalę zakrojona jest darmowa pomoc korepetycyjna, przygotowująca młodzież np. do matury. Organizowane są kolonie i zimowiska dla dzieci. Z centrum współpracuje liczna grupa wolontariuszy.  Organizacja prowadzi też cieszącą się dużym zainteresowaniem akcję „Aktywny Senior”.

MariposaMed-Spa, Nowy Sącz – to jedna z tych firm, których celem i misją jest nie tylko biznes, ale też aktywne i skuteczne działanie na rzecz innych. Od trzech lat firma organizuje wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu akcję „Święty Mikołaj” polegającą na spełnianiu marzeń dzieci. Pragnienia wyrażone w listach realizowane są przy współpracy z klientami firmy. W 2014 roku przygotowano w ten sposób 56 paczek, w 2015 roku obdarowano 101 dzieci, zaś w roku ubiegłym już 143 małych Sądeczan. Firma brała udział w akcji „Modnie pomagać”, w ramach której wspólnie z Fundacją „Będzie Dobrze” zbierano sprzęt oraz gadżety dla osób potrzebujących. Motto firmy to: „Dobrze dbać o piękno ciała, pięknie jest pomagać”.

Newag SA, Nowy Sącz – jedno z największych przedsiębiorstw w regionie od lat wspiera, także finansowo, wiele organizacji społecznych i inicjatyw dobroczynnych. Jest jednym z głównych sponsorów takich wydarzeń jak: „Święto Dzieci Gór”, czy „Jesienny Festiwal Teatralny”. Nie zapomina też o tych mniejszych, skutecznie wspierając liczne stowarzyszenia, fundacje, zarządy osiedli, czy po prostu ludzi w potrzebie. Jest organizatorem dużej imprezy sportowej pn. „Sądecka Dycha”.

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nowy Sącz – działająca od kilkunastu lat organizacja jest jedną z najprężniejszych tego typu w skali kraju. Dzięki energii i skuteczności założyciela i prezesa stowarzyszenia – Wiesławy Borczyk oraz licznego grona współpracowników, powstała bardzo szeroka i atrakcyjna oferta dla osób starszych, szukających nowych wyzwań, pragnących zachować aktywność i czynnie uczestniczyć w życiu społecznym. Z oferty licznych wykładów, kursów, czy warsztatów skorzystało już tysiące Sądeczan. Organizacja dba również o sprawność fizyczną swoich podopiecznych, organizując liczne imprezy rekreacyjne, turystyczne i integracyjne. Stowarzyszenie prowadzi też potrzebny i popularny „Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawego i Obywatelskiego”.

Stowarzyszenie Gniazdo, Stary Sącz – działa na terenie Starego Sącza i okolic od 2006 roku, szybko zyskując liczne grono aktywnych członków i notując znaczące sukcesy w pracy społecznej. Pod kierunkiem wieloletniej prezes Zofii Wcisło stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci. Najbardziej znanym przejawem działalności stowarzyszenia jest prowadzony przez nie Środowiskowy Dom Samopomocy w Cyganowicach, do którego uczęszcza kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle chorych psychicznie. Od 7 lat prowadzi w Starym Sączu „Galerię Pod Gniazdem”. Ponadto organizuje szereg projektów o charakterze kulturalnym, sportowym czy rekreacyjnym.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Mam Głos”, Nowy Sącz – organizacja zajmuje się pomocą zwierzętom bezdomnym lub trzymanym w złych warunkach. W miarę możliwości zapewnia podopiecznym opiekę lekarską i niezbędne zabiegi medyczne. Dzięki staraniom członków stowarzyszenia wielu zwierzakom udało się znaleźć nowy dom.

Zakład Piekarski Grzyb, Tęgoborze – ta działająca od ponad 20 lat rodzinna firma kojarzy się przede wszystkim ze świetnym pieczywem i wyrobami cukierniczymi. Ale firma też szczodrze wspiera różne inicjatywy charytatywne. Ich głównymi beneficjentami są Caritas oraz Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu. Zakład wspomaga też liczne akcję patriotyczne oraz inicjatywy pomocowe.

KATEGORIA: OSOBA

Halina Adamczyk – młoda osoba, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, uczestniczy w wielu akcjach dobroczynnych, aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Nasz Dom”. Koordynuje w swoim środowisku akcję „Szlachetna Paczka”.

Mariusz Brodowski – bardziej znany, jako Mgr Mors, ceniony sądecki artysta-malarz i autor licznych murali na terenie Nowego Sącza. Autor m.in. akcji edukacyjnej „Lekcja”, w której za pomocą murali uczy poprawnej polszczyzny. Prowadzi liczne warsztaty z malarstwa, graffiti i streetartu dla wszystkich grup wiekowych. W 2016 roku był pomysłodawcą, sponsorem i liderem akcji zamalowywania ścian śmietników i garaży na Osiedlu Słoneczne w Starym Sączu.

Barbara Cetnarowska – społecznik o wielkim sercu, działaczka samorządowa z Witowic, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich, radna Gminy Łososina Dolna. Jest osobą bezinteresownie niosącą pomoc innym, inicjatorką powstania Gminnej Izby Pamięci z działami historii i etnografii oraz promujących gminę i powiat wyjazdów na Targi Turystyczne. Czynnie zaangażowana w pracę społeczną na rzecz biednych rodzin oraz miejscowych szkół. Zebrała kilkadziesiąt ton żywności dla kilkuset potrzebujących rodzin.

Zdzisława Czurek – prezes Stowarzyszenia dla zwierząt „Mam Głos” – działaczka na rzecz pomocy bezpańskim, zaniedbanym, często porzuconym zwierzętom w Nowym Sączu. Jej działania koncentrują się przede wszystkim na znalezieniu adopcji dla psów i kotów, prowadzeniu interwencji, ale i edukowaniu (jak mówi: „uczymy ludzi odpowiedzialnego zachowania wobec czworonogów”). W 2016 r. przeprowadziła wraz ze współpracownikami ze stowarzyszenia kampanię na rzecz utworzenia schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu, w efekcie której zebrano ponad 2 tys. podpisów pod petycją do Prezydenta Miasta.

Bogumiła Kałużny – przewodnicząca Zarządu Osiedla Zabełcze, w przeszłości także radna Miasta Nowego Sącza, od 2010 społecznie przewodniczy komisji mieszkaniowej Nowego Sącza. Od kilkudziesięciu lat mocno zaangażowana w życie lokalnej społeczności. Znana i ceniona przez mieszkańców swojej Małej Ojczyzny. Zaangażowana w życie parafii oraz Szkoły Podstawowej Nr 6. Od kilkunastu lat opiekuje się wraz z mężem Grotą Matki Bożej w Zabełczu.

Jan Kos – znany sądecki przedsiębiorca, z powodzeniem prowadzący zarówno firmy budowlane, handlowe, jak i developerskie. Z wielką ochotą wspiera liczne instytucje i organizacje (np. Caritas, Sądeckie Hospicjum). Hojnie wsparł budowę hospicjum stacjonarnego, finansowo i rzeczowo wspomaga parafie sądeckie w zakresie ich działalności dobroczynnej. Jest sponsorem wielu festynów i pikników organizowanych przez zarządy osiedli i lokalne stowarzyszenia. Nieobcy jest mu też los bezdomnych zwierząt.

Leszek Macheta – nauczyciel wychowania fizycznego w nowosądeckiej Szkole Podstawowej nr 8, który doprowadził swych siatkarskich wychowanków do finału mistrzostw Polski w kategorii klas szóstych. Mocno oddany idei krzewienia kultury fizycznej. Uczestnik wielu działań społecznych, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Jacek Mamala – prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego „Sądecki Karp Klub”, właściciel firmy Auto-Serwis, wspiera większość charytatywnych działań oraz imprez kulturalnych na terenie Starego Sącza.

Łukasz Połomski – sądecki nauczyciel historii, społecznik, publicysta. Pomysłodawca i założyciel Sądeckiego Sztetlu, w ramach którego w 2016 r. zorganizowane zostało wiele wydarzeń międzyreligijnych i akcji, m.in. Sztetlowy Mikołajek, której efektem jest pomoc dla ubogich rodzin na Łemkowszczyźnie oraz ofiar pożaru w Maszkowicach. Laureat nagrody „Chroniąc pamięć”, przeznaczonej dla Polaków dbających o dziedzictwo polskich Żydów.

Anna Pych – jest działaczką społeczną od 2008 roku, założycielką fundacji „Będzie Dobrze”, nauczycielem i wykładowcą. Zawsze pomocna i wrażliwa na nieszczęście innych. Organizuje imprezy charytatywne i akcje dobroczynne na terenie powiatu nowosądeckiego, w tym zbiórki pieniężne, koncerty itp. W ramach działalności fundacji prowadzi wolontariat. Współpracuje z wieloma organizacjami i wraz z nimi realizuje liczne projekty. Człowiek o wielkim sercu.

Iwona Romaniak – jest prezesem Zarządu Małopolskiej Fundacji Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej „Braterstwo” z siedzibą w Krynicy-Zdrój. Bardzo angażuje się we wszystkie przedsięwzięcia fundacji, często kosztem życia rodzinnego czy też zawodowego. Jest organizatorką pobytu w Polsce dzieci z Ukrainy, czy też polsko-ukraińskich plenerów artystycznych. Organizuje wysyłki potrzebnych artykułów do potrzebujących, nie tylko polskiego pochodzenia. Organizatorka akcji „Podziel się książką”, w wyniku której do ukraińskich szkół, bibliotek oraz parafii trafiło kilkanaście tysięcy książek.

Sławomir Szczerkowski – dowódca Jednostki Strzeleckiej Nowy Sącz, a od grudnia 2016 r. Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej w Polsce. Pod jego dowództwem i z jego inicjatywy ok. 200 młodych Sądeczan nie tylko realizuje cele statutowe organizacji, ale przede wszystkim aktywnie włącza się w wiele inicjatyw i akcji pomocowych. Organizator pokazów wojskowych połączonych ze zbiórkami pieniędzy na najbardziej potrzebujących. Otwarty na pomoc w licznych akcjach organizowanych zarówno przez lokalne władze, jak i organizacje. Wspiera organizacyjnie wiele imprez, takich jak: WOŚP, Tour de Pologne, większość uroczystości rocznicowych i patriotycznych.  Dba o pamięć o kombatantach i weteranach. Wraz z okolicznymi nadleśnictwami prowadzi szereg akcji proekologicznych. Wspólnie ze swoimi podopiecznymi niesie pomoc w przypadkach zagrożeń i klęsk żywiołowych. To nie tylko prawdziwy dowódca, ale i autorytet dla wielu młodych Sądeczan.

Jak zagłosować?

Wejdź na profil „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” na Facebooku, weź udział w wydarzeniu „Głosowanie Ziarnko Gorczycy” i oddaj swój głos w sondzie. Pamiętaj, możesz zagłosować tylko raz. Głosy Czytelników to 50 proc. punktów, drugą część stanowią głosy kapituły.