Sądecki Urząd Pracy rozdaje pieniądze na kursy i studia

Sądecki Urząd Pracy rozdaje pieniądze na kursy i studia

Jesteś pracodawcą i chcesz rozpocząć studia podyplomowe, które pomogą ci w prowadzeniu biznesu? A może masz pracowników, w których rozwój zawodowy chcesz inwestować myśląc o rozwoju swojej firmy? Jeśli na jedno z tych pytań odpowiedź brzmi: „tak”, prawdopodobnie  Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest dla Ciebie. Sądecki Urząd Pracy ma w tym roku do podziału pomiędzy „głodnych wiedzy” 600 tys. zł. Trzeba się spieszyć!

Pracodawcy, którzy chcą podnosić kwalifikacje swoje, lub swoich podwładnych, mają tylko kilka dni czasu na złożenie wniosku o finansowe wsparcie. Nabór prowadzony będzie do 28 lutego.

Pieniądze z KFS można zainwestować w opłacenie kursów i studiów podyplomowych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe, oraz badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia albo pracy zawodowej.

Mikroprzedsiębiorcy mają szansę otrzymać równowartość pełnej odpłatności za studia lub szkolenia. Górną granicę kwoty, o którą mogą się starać wyznacza trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Pozostali pracodawcy mogą zabiegać o 80% odpłatności z tym samym górnym limitem.

Co roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustala listę sektorów gospodarki, które przy podziale pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego traktowane są priorytetowo. W tym roku na liście znalazły się: przetwórstwo przemysłowe, transport, gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Najłatwiej będzie zdobyć fundusze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych związanych z wymienionymi wyżej sektorami.

Jeśli pracodawca lub pracownik przymierza się do dokształcenia w innej dziedzinie, powinien zapoznać się z listą zawodów deficytowych* w Nowym Sączu, których zdobywanie również traktowane są priorytetowo jako „cel” kształcenia finansowanego z funduszy KFS.

Ostatnią grupą na liście priorytetów są osoby, które mogą udokumentować przez minimum 15 lat pracę w szczególnych warunkach i którym nie przysługuje emerytura pomostowa.

Regulamin, załączniki oraz druk wniosku o przyznanie pieniędzy z KFS można pobrać ze strony: www.sup.nowysacz.pl

 

* Zawodami uznanymi przez ekspertów za deficytowe są w Nowym Sączu: betoniarz i zbrojarz, blacharz i lakiernik samochodowy, brukarz cieśla i stolarz budowlany, dekarz i blacharz budowlany, diagnosta samochodowy, elektromechanik i elektromonter, grafik komputerowy, inżynier budownictwa, inżynier elektryk i energetyk, kelner i barman, kierowca autobusu, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownik budowy, krawiec i pracownik produkcji odzieży, kucharz, lakiernik, lekarz, magazynier, malarz budowlany, masarz i przetwórca ryb, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, monter instalacji budowlanych, monter konstrukcji metalowych, monter okien i szklarz, murarz i tynkarz, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, nauczyciel przedmiotów zawodowych, nauczyciel szkół specjalnych, operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych, operator obrabiarek skrawających, piekarz, pielęgniarka i położna, pomoc kuchenna, posadzkarz, pracownik ds. rachunkowości i księgowości, pracownik przetwórstwa metali, projektant i administrator baz danych, programista, przedstawiciel handlowy, robotnik budowlany, robotnik obróbki drewna i stolarz, robotnik obróbki skóry, samodzielny księgowy, spawacz, specjalista elektroniki, automatyki i robotyki, spedytor i logistyk, szef kuchni, tapicer, technik elektryk, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, weterynarz.

 O zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie nowosądeckim piszemy tutaj.

 

FOT. pixabay