Powiat nowosądecki: jaka praca szuka ludzi?

Powiat nowosądecki: jaka praca szuka ludzi?

Kierowca znajdzie pracę w powiecie nowosądeckim bez problemu i będzie to praca nieźle płatna. Poszukiwany będzie także kucharz. Samodzielnemu, zdolnemu kucharzowi restaurator zapłaci raczej powyżej średniej krajowej, o ile znajdzie takiego kucharza, co wcale nie będzie łatwym zadaniem. Na brak ofert pracy nie będą narzekali spedytor, spawacz, tapicer, lakiernik ani piekarz.  Nauczyciele  przeciwnie – będą mieli problem ze znalezieniem pracy.  Z jednym wyjątkiem: nauczyciele praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych są na wagę złota.

Opublikowano tegoroczny „Barometr zawodów” dla powiatu nowosądeckiego, z którego można dowiedzieć się w jakich zawodach będzie najłatwiej znaleźć pracę na Sądecczyźnie w 2017r.

Barometr to badanie wzorowane na sprawdzonym modelu szwedzkim, wykonywane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej niezależnie dla każdego powiatu w Polsce. Wykonują je eksperci, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i analizują sytuację na lokalnym rynku pracy. Wyniki badania publikowane są raz do roku i dzielą profesje na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone oraz nadwyżkowe.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie. Dla zawodów nadwyżkowych charakterystyczna jest nadwyżka osób chętnych i gotowych do podjęcia pracy w stosunku do zapotrzebowania lokalnych pracodawców.

Wnioski z „Barometru” są cenne dla osób poszukujących pracy, młodych ludzi rozważających wybór szkoły, dorosłych zastanawiających się nad zmianą profesji lub poszerzeniem kwalifikacji zawodowych. Warto po nie sięgnąć choćby przed wyborem szkoły zawodowej, albo studiów podyplomowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje.

W powiecie nowosądeckim brakuje między innymi grafików komputerowych i administratorów stron internetowych, instruktorów rekreacji i sportu, kierowców ciężarówek i autobusów, kucharzy, lekarzy i samodzielnych księgowych.

Mamy natomiast w regionie nadmiar animatorów kultury, ekonomistów, geodetów, pedagogów, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, nauczania początkowego, a nawet języków obcych, pracowników służb mundurowych, pracowników administracji, sprzątaczek i pomocy kuchennych.

Z pełną listą zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie nowosądeckim można zapoznać się tutaj: