SOKÓŁ będzie tworzył Mateczniki Tradycji. Będą warsztaty muzykowania i rękodzieła

SOKÓŁ będzie tworzył Mateczniki Tradycji. Będą warsztaty muzykowania i rękodzieła

„Małopolska Źródłem Tradycji” i  „Małopolska Szkoła Tradycji” takie nazwy noszą dwa projekty związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, które zainaugurowano w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. Dzięki nim powstaną w Małopolsce tzw. Mateczniki Tradycji czyli centra tradycyjnej kultury ludowej w których organizowane będą warsztaty muzykowania i tańca ludowego, tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła i rękodzieła artystycznego skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kwestia tradycji i kultury regionalnej jest w Małopolsce wyjątkowa – mówi Leszek Zegzda, członek zarządu województwa małopolskiego. – Mamy bogactwo, którego inne regiony w Polsce nam zazdroszczą. To niezwykły skarb, dlatego czujemy się zobowiązani do tego, żeby go utrzymać, zachować i rozwijać – dodaje Leszek Zegzda podkreślając wagę projektów, które będzie realizowało Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”.

Także Antoni Malczak, dyrektor MCK SOKÓŁ zwraca uwagę na niezwykłą wartość inicjatyw ratujących skarby kultury niematerialnej.

To niezwykle ważny moment dla naszej instytucji. Właśnie inaugurujemy realizację dużego projektu z udziałem pieniędzy unijnych i wiążemy z nim wielkie nadzieje na ożywienie tradycji w Małopolsce – mówi.

Choć nasze województwo, jeśli chodzi o żywotność tradycji jest wyjątkowym regionem w skali całej Europy, nie we wszystkich regionach etnograficznych tradycyjna kultura jest pielęgnowana w taki sam sposób.

Podhale i Sądecczyzna są wyjątkowe pod tym względem, ale inne obszary, w tym przede wszystkim Małopolska zachodnia i północna, będą potrzebowały naszej pomocy by ożywić tradycję i zapewnić jej kontynuację w kolejnych pokoleniach – dodaje dyrektor.

Małopolska Szkoła Tradycji będzie realizowana w 26 miejscowościach w 43 Matecznikach Tradycji.

Drugi projekt – „Małopolska Źródłem Tradycji” ma z kolei w nowoczesny sposób chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu. W ramach prac badawczo-dokumentacyjnych przewidziane są: nowa akcja zbierania folkloru, naukowe obozy etnograficzne oraz wydawnictwa związane z regionalizmem, prezentujące  stroje regionalne, opisy etnograficzne regionów, czy dokumentujące 25 lat święta dzieci gór. O nowe zdigitalizowane zbiory wzbogaci się także Centralna Biblioteka Folkloru Polskiego etnoZAGRODA.

fot. MCK SOKÓŁ, Tatiana Biela

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama