Sądeczanka do 2045, czy 2028 roku? GDDKiA odpowiada na doniesienia medialne i wskazuje optymalny wariant przebiegu trasy

Przed kilkoma dniami w sieci pojawiła się informacja, że ,,Sądeczanka”, czyli dwujezdniowa, szybsza trasa z Brzeska do Nowego Sącza ma szansę pojawić się dopiero w 2045 roku. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie w korespondencji z naszą redakcją twierdzą, iż jest to nieprawda. Są zaskoczeni doniesieniami medialnymi na ten temat. 

Informacja o tym, iż ,,Sądeczanka” powstanie później, niż zakładano pojawiła się w tarnowskim tygodniku ,,Temi”. Z artykułu wynikało, że samorządowcy gmin, przez które ma przebiegać trasa, otrzymali informację, iż szybkie połączenie Nowego Sącza z Brzeskiem będzie możliwe dopiero w 2045 roku.

,,Nie wiem kto podał taką informację do tygodnika “Temi”, że DK75 Brzesko – Nowy Sącz powstanie dopiero w 2045 roku. Na pewno nie ja i nikt z GDDKiA, bo to jest nieprawdziwa data. Nie wiem także na jakie pismo powołuje się tygodnik “Temi”, ponieważ żadne pismo nie zostało wysłane do gmin. Aktualnie jest przygotowywana odpowiedź na pismo burmistrza Czchowa z 8.04.2021 r. Zostanie wysłane do burmistrza i innych gmin prawdopodobnie w najbliższy poniedziałek (26 kwietnia)”– poinformowała naszą redakcję Iwona Mikrut Główny specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA w Krakowie.

Na stronie internetowej dedykowanej inwestycji https://dk75.pl/933 16 kwietnia 2021 r. został zamieszczony komunikat o ustaleniach Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Umieszczona jest tam także mapka z rekomendacją KOPI przebiegów nowej drogi.

Jak dodaje Mikrut, wariant C, który został rekomendowany stanowi optymalizację prac projektowych, prowadzonych od ponad 36 miesięcy w dwóch stadiach: studium korytarzowego (SK) i studium techniczno – ekonomiczno- środowiskowego (STEŚ).

,,Wybór tego wariantu jako rozwiązania optymalnego poprzedzony był analizami całego obszaru od Brzeska do Nowego Sącza, w pasie o szerokości prawie 20 km, gdzie zaproponowano i przeanalizowano 26 pełnych przebiegów. Prace obejmowały nie tylko analizy techniczne możliwości przebiegu z założeniem wytyczenia wariantu najtańszego, ale przede wszystkim stanowiły kompilacje istotnych istniejących uwarunkowań lokalnych” – wyjaśnia przedstawicielka GDDKiA.

Mikrut tłumaczy, iż pełne rozpoznanie i niezbędne dane dotyczące istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego, a także obszarów wrażliwych pod względem środowiskowym stanowiły podstawę do wykonania wielokryterialnej analizy porównawczej najkorzystniejszych 5 wariantów w podziale na kryteria: techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Z tych pięciu wybrano 3, z czego wariant C jest rekomendowany, warianty A i F wskazano jako alternatywne.

Sądeczanka do 2028 roku? 

W sprawie budowy i przebiegu Sądeczanki odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – ZOPI 21 lipca 2020, organizowane przez krakowski Oddział GDDKiA, oraz posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – KOPI 5 stycznia 2021 zorganizowane przez Centralę GDDKiA w Warszawie. Na każdym z tych spotkań obecni przedstawiciele zaproszonych gmin i instytucji mogli przedstawić swoje zastrzeżenia i wnioski co do przebiegów i wskazywanych rekomendacji. Podsumowaniem każdego posiedzenia były protokoły udostępniane do wiadomości zaproszonym uczestnikom.

,,Wariant A okazał się najniżej oceniony w zakresie posadowienia budowli i uwarunkowań geotechnicznych jak również pod względem ilości i powierzchni obiektów. To zadecydowało o ostatecznym rankingu i preferowanej rekomendacji dla wariantu C. Warto jeszcze zauważyć, że budowa tunelu przewidywanego w wariancie A o długości 1 km, jak wykazała analiza hydrologiczna, miałaby znaczący wpływ na stosunki wodne w górotworze. Zmiana stosunków wodnych na skutek budowy tego tunelu może niekorzystnie wpływać na zasilanie źródła św. Urbana, z którego pobierana jest woda przez spółkę wodną dla 700 gospodarstw domowych w Iwkowej” – wyjaśnia Iwona Mikrut.

W tej chwili projektant pracuje nad uzupełnieniem dokumentacji zgodnie z zalecenia w protokole KOPI. Jak zapewnia przedstawicielka GDDKiA, według aktualnych planów zakończenie budowy dwujezdniowej DK75 Brzesko – Nowy Sącz przewidziane jest na 2028 r.

Na Sądeczankę poczekamy prawie dekadę

Mapa przebiegów-rekomendowanych.

Graf. wizualizacyjne GDDKiA

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.