Umowę na budowę kotła o mocy cieplnej 3 MW  z Zakładem Innowacyjnych Technik Energetycznych ,,Promat” Sp. z o. o. reprezentowanym przez Romana Jackiewicza podpisano w piątek.