Ruszyła rekrutacja na kierunek lekarski ANS

Ruszyła rekrutacja na kierunek lekarski ANS

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu uruchamia kierunek lekarski. Już od najbliższego roku akademickiego medycynę będzie mogło studiować 50 osób. Pozytywna decyzja Ministra Edukacji i Nauki przypieczętowała starania sądeckiej uczelni o poszerzenie oferty dla przyszłych studentów.

Jedno z największych osiągnięć w historii ANS

Dr hab. Mariusz Cygnar, który sprawuje funkcję rektora Akademii Nauk Stosowanych, mówi, że pozytywna decyzja ministra Przemysława Czarnka oznacza w praktyce olbrzymi sukces.

– Mamy bogatą ofertę studiów o profilu praktycznym, nowoczesną infrastrukturę, a teraz pierwszy ogólnoakademicki kierunek lekarski, który wyróżnia nas spośród innych uczelni. W gratulacjach od rektora innej uczelni usłyszałem, że być pełnoprawną akademią, a nie mieć kierunku lekarskiego, to mniejsza ranga niż być Akademią Nauk Stosowanych, ale z tym prestiżowym kierunkiem. My go mamy, a w ciągu najbliższych dwóch lat planujemy być Akademią Sądecką. To wielkie wyróżnienie dla nas, ale przede wszystkim wyzwanie – mówi rektor Mariusz Cygnar.

Zgoda ministra Czarnka

„Po rozpatrzeniu wniosku Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 14 grudnia 2022 r., uzupełnionego w dniu 19 stycznia 2023 r., i po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażonej w uchwałach nr 175/2023 z dnia 23 marca 2023 r., nr 349/2023 z dnia 25 maja 2023 r. oraz opinii Ministra Zdrowia wyrażonej w postanowieniu nr RKLU.800.2.2023.MŻ z dnia 30 czerwca 2023 r., udzielam Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim” – oto treść oficjalnej i wiążącej decyzji ministra edukacji i nauki. Tymczasem rektor sądeckiej uczelni podkreśla, że powyższa zgoda jest jednocześnie początkiem wytężonej pracy. Dlaczego?

Konieczna budowa prosektorium

Studenci jednolitego (6-letniego kierunku lekarskiego), będą korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej, którą zapewnia Wydział Nauk o Zdrowiu. Siedziba znajduje się przy ulicy Kościuszki. Studenci mają do dyspozycji aulę im. Profesora Andrzeja Bałandy (250 miejsc, sala wykładowa, konferencyjna, możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnouczelnianym), budynek biblioteki i Dom Studenta. Katedry pielęgniarstwa jak również ratownictwa medycznego i dietetyki dysponują czterema dużymi salami.

Ważną rolę odgrywa nowoczesne Centrum Stymulacji Medycznej, w którym znajdują się niezbędne dla kierunku lekarskiego pomieszczenia: Monoprofilowe Centrum Stymulacji Medycznej oraz część dydaktyczna. Studenci mają możliwość korzystania z sal seminaryjnych, stymulatora karetki z pełnym wyposażeniem, stanowiska symulującego salę szpitalnego oddziału ratunkowego i salę chorych. Nie brakuje wymaganego wyposażenia: aparatury medycznej pozwalającej ocenić stan pacjenta i wykonywania zabiegów diagnostycznych. Pracownie są wzbogacone o sprzęt chirurgiczny, rehabilitacyjny, fantomy pielęgnacyjne oraz zabiegowe.

Mówiąc o wyzwaniu, rektor dr hab. Mariusz Cygnar ma na myśli przede wszystkim rozbudowę uczelni o kolejne wymagane elementy dla kierunku lekarskiego. Jednym z nich jest prosektorium. Ma ono zostać oddane do użytku najpóźniej do końca 2025 roku. Nowy obiekt jest już w planach a rektor wskazuje konkretne daty. – Do 6 września tego roku ma być ukończona koncepcja oraz zarys infrastrukturalny. Wtedy ruszy postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj.

Budowa prosektorium jest priorytetem, bo to właśnie tam odbywają się zajęcia z anatomii – jednego z najważniejszych przedmiotów w trakcie takich studiów. Sądecka uczelnia będzie korzystać (…)

Cały tekst przeczytasz w najnowszym numerze DTS. Kliknij w link i czytaj za darmo online:

Reklama