Rondo pod szpitalem zmieniło nazwę

Rondo u zbiegu ulic: Kilińskiego, Młyńskiej, Bulwar Narwiku i Krańcowej, czyli znajdujące się w pobliżu nowosądeckiego szpitala, otrzymało nazwę Ronda Sądeckich Żołnierzy Wyklętych. Decyzję większością głosów podjęli rajcy podczas wtorkowej sesji Rady Miasta. 

– Środowiska sądeckie związane z upamiętnieniem żołnierzy II konspiracji, rozpoczęły działania zmierzające do upamiętnienia partyzantów w formie obiektów istniejących w przestrzeni pozamiejskiej. Brakuje jednak jakiegokolwiek upamiętnienia w przestrzeni najważniejszego miasta regionu, w przestrzeni Nowego Sącza – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, który zarekomendowała przewodnicząca Iwona Mularczyk.

Kamil Olesiński, prezes zarządu Stowarzyszenia Żandarmeria przybliżył zebranym losy Żołnierzy Wyklętych walczących na Sądecczyźnie.

Opublikowany przez Dobry Tygodnik Sądecki Wtorek, 26 lutego 2019

Po nim głos zabrał Leszek Zakrzewski, prezes sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, który przypomniał osobę księdza Władysława Gurgacza, kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej.

Opublikowany przez Dobry Tygodnik Sądecki Wtorek, 26 lutego 2019

W tej sprawie wypowiedział się również prezydent Ludomir Handzel, który zaopiniował pozytywnie projekt uchwały.  Stwierdził jednak, że w przyszłości decyzje o nadawaniu imion powinny być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi. Podobnego zdania był radny Leszek Zegzda, jednak Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi, której jest przewodniczącym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

– Dobrze, że tym symbolicznym aktem oddajemy honor Żołnierzom Wyklętym działającym na Sądeccyźnie – mówił radny Wojciech Piech, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, która również wydała pozytywną opinię na temat projektu. – W trakcie dyskusji pojawiła się też propozycja, by w przyszłości nadawanie imion ulicom czy placom poprzedzone było sympozjami, konferencjami, by w jeszcze większy sposób oddać honor tym, których pamięć przywołujemy na okoliczność nadania imion – dodał.

Projekt uchwały poddano dyskusji. Jako pierwszy głos zabrał radny Krzysztof Ziaja.

– Podziękujmy Bogu, że dzisiaj możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Po wielu dziesiątkach trudnych lat doczekaliśmy się wspólnie czasów, kiedy możemy sami o sobie decydować. Mam nadzieję, że bezpowrotnie minęły te tragiczne czasy, w których Polacy musieli cierpieć, walczyć, by potem w dramatycznych okolicznościach ginąć za naszą wolność – mówił radny.

Jak podkreślał, sądeccy bohaterowie antykomunistycznego podziemia, Żołnierze Wyklęci toczyli nierówną walkę z przeważającym i bezwzględnym nieprzyjacielem, tyranem.

– Hasło Bóg, Honor i Ojczyzna będące wyznacznikiem tożsamości Polaków towarzyszyło im do końca. Wielu z nich zginęło i zostało pochowanych w bezimiennych mogiłach – przypominał Krzysztof Ziaja i przekonywał, że naszedł czas, by uczcić pamięć poległych i zmienić dotychczasową, PRL-owską nazwę Ronda Obrońców Pokoju na Rondo Sądeckich Żołnierzy Wyklętych.

Radny Michał Kądziołka zdradził, że sprawę traktuje bardzo osobiście, bo wraz z księdzem Gurgaczem walczył jego wujek – Stefan Balicki ,,Bylina”. – Niestety nie miałem okazji go poznać. Na cmentarzu w Dąbrówce spoczywa jego żona, która bardzo przeżywała rozstrzelanie wujka do ostatniej chwili życia.

Leszek Zegzda stwierdził, że obecnie w Polsce można zaobserwować trend nadawania znaczenia Żołnierzom Wyklętym. – Taka prawdziwa debata o tej sprawie jest bardzo utrudniona. Przecież wiemy, że różne wątpliwości, dyskusje na temat działań, czasów, były i są w społeczeństwie – mówił. Apelował, aby rzetelnie uczyć się na historii i przyjmować postawy patriotyzmu. Przyznał, że trzeba analizować to, co się dzieje i warto wiedzieć, dlaczego się kogoś honoruje i przyjmuje takie, a nie inne postawy.

Po wypowiedziach kilku innych radnych, głos zabrał Józef Hojnor. – Nie wpiszę się do tego chóru optymizmu dlatego, że jestem to winien swoim przodkom, którzy za ojczyznę lali krew w pierwszej i drugiej wojnie światowej – stwierdził radny.

Zaproponował poprawkę do projektu uchwały, wnioskując by rondo otrzymało nazwę Żołnierzy Armii Krajowej, a nie Sądeckich Żołnierzy Wyklętych. W głosowaniu poprawka ta została jednak odrzucona przez radnych.

Radni przystąpili do głosowania nad nadaniem nazwy. 19 osób było za, 1 radny wstrzymał się od głosu, a 2 nie wzięło udziału w głosowaniu. Tym samym rondo pod szpitalem otrzymało nazwę Ronda Sądeckich Żołnierzy Wyklętych.

fot. Google Street View

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.