Rocznik 2003 – do wojska marsz! Po kategorię…

Rocznik 2003 – do wojska marsz! Po kategorię…

W niezwyczajnych okolicznościach nawet zwyczajne procedury mogą niepokoić tak jak zaniepokoiła niektórych korespondencja z wezwaniem do stawienia się przed komisją wojskową. Uspokajamy: nie jest to pobór do armii spowodowany wojną na Ukrainie. Celem jest wyłącznie ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia. Taka kwalifikacja odbywa się każdego roku.

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 31 grudnia 2021 roku w 2022 roku potrwa na terytorium Polski od dziś (4 kwietnia) do 8 lipca. O procedurach z nią związanych mówili na briefingu prasowym zorganizowanym  w  Wojskowym Klubie Sportowym WAWEL wojewoda małopolski Łukasz Kmita, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie ppłk Paweł Wójcik oraz dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński.

-Do stawiennictwa na kwalifikację, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast wezwali: 16 500 osób z rocznika 2003, tzw. rocznika podstawowego; 3 928 osób z roczników 1998-2002, tzw. roczników starszych, a ponadto kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu ich pozyskania w szkołach medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Łącznie wezwaniami do kwalifikacji wojskowej przed powiatowymi komisjami lekarskimi w 2022 roku w Małopolsce objętych jest 540 kobiet i 20 428 mężczyzn – wyjaśniał Łukasz Kmita.

Na kwalifikację mogą zgłosić się również ochotnicy, którzy złożyli wnioski o powołanie do czynnej służby wojskowej i ukończyli 18. rok życia (do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata).

Przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień zapoznawać będą stające do kwalifikacji osoby z ochotniczymi formami służby.

– „Terytorialsi” jak zawsze są gotowi i zawsze blisko, o czym w Małopolsce można było się przekonać wielokrotnie. Czekamy na wszystkich patriotów z Małopolski, którzy chcieliby wejść w nasze szeregi. Każdy może dołożyć cząstkę siebie w służbie naszej Ojczyźnie – podkreślił dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński.

-Kwalifikacja wojskowa dla Terenowych Organów Administracji Wojskowej to wiosenny siew wśród młodzieży, którego plony zbierać będziemy w kolejnych latach. Nie powołujemy osób do służby wojskowej, natomiast przedstawiamy szeroką gamę perspektyw z nią związanych – mówi zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie ppłk Paweł Wójcik.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które doręczane są co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Osoby, które z dowolnych przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji (a były do tego zobowiązane) i ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłosić się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego. Obowiązek ten trwa do ukończenia 55 lat.

W ramach kwalifikacji wojskowej ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • kategoria A – zdolny do służby wojskowej,
  • kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, której termin nie może przekroczyć 24 miesięcy,
  • kategoria D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem wskazanych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
  • kategoria E – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Czytaj też:

Wojsko wzywa młodych na kwalifikację, a rezerwistów – na obowiązkowe ćwiczenia

zdjęcie ilustracyjne: pixabay

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about Ewa Novel

Ewa Novel tuż przed finałem Szansy na sukces

Play Video about Ewa Novel w Szansie na sukces

Ostatnie przygotowania Ewy do finału Szansy na sukces. Zobacz co tam się działo…  Dostępne tylko u nas 😉 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.