Wojsko wzywa młodych na kwalifikację, a rezerwistów – na obowiązkowe ćwiczenia

Wojsko wzywa młodych na kwalifikację, a rezerwistów – na obowiązkowe ćwiczenia

czołg, wojsko, manewry

Wojsko wzywa na kwalifikację i na ćwiczenia. Wezwania na kwalifikację otrzymają głównie panowie z roczników 2003 oraz 1998 – 2002 natomiast mobilizacja na rutynowe ćwiczenia rezerwistów dotyczy szeregowych w wieku do 50 lat, a podoficerów i oficerów w wieku do 60 lat.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie nowosądeckim rozpoczyna się 4 kwietnia i potrwa do 10 czerwca 2022 r. Będzie przeprowadzana w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 18.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie  o kontynuacji nauki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 2003 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 2001-2002, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B);
  • kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ktoś, kto bez uzasadnionej przyczyny nie odpowie na wezwanie, może spodziewać się grzywny albo przymusowego doprowadzenia na kwalifikację w asyście policjantów.

W kwietniu w całym kraju rozpoczną się także ćwiczenia rezerwistów, na które Wojskowe Komendy Uzupełnień już od lutego rozsyłają wezwania. Wezwania takie otrzymują żołnierze przeniesieni do rezerwy, którzy złożyli przysięgę i posiadają przydział mobilizacyjny. Wezwania będą przysyłane z dwutygodniowym wyprzedzeniem, dotyczą szeregowych w wieku do 50 lat, a podoficerów i oficerów w wieku do 60 lat. Za każdy dzień ćwiczeń powołanym wypłacane będzie wynagrodzenie. Ćwiczenia rezerwistów nie są  związane z wojną na Ukrainie, są jednak obowiązkowe.

Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy nie jest związane z aktualną sytuacją w Ukrainie. Jest to rutynowa działalność Sił Zbrojnych RP, realizowana planowo w celu zapewnienia mobilizacyjnego uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych. Należy podkreślić, że jest to stały element przygotowywania Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP – wyjaśnia płk Joanna Klejszmit, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Powołanie na ćwiczenia otrzyma około 200 tys. osób. Są to głównie żołnierze z grup pancerno-zmechanizowanej, logistycznej oraz saperskiej. Armia planuje też szkolenia kadry rezerwy korpusu żandarmerii wojskowej, korpusu medycznego oraz obsługi prawnej.

źródło: powiat nowosądecki; portal samorządowy

zdjęcie  ilustracyjne: pixabay

Czytaj też:

Targi Edukacja, Kariera, Przyszłość

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama