Punkt zbiórki odpadów w Miłkowej. Zmora czy lekarstwo dla ludzi i środowiska?

PSZOK Miłkowa

Jutro w Hali Sportowo-Widowiskowej w Korzennej odbędzie się spotkanie poświęcone tematowi, który wzbudza wśród niektórych mieszkańców gminy spore emocje. W planach jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miłkowej, czemu zdecydowanie sprzeciwia się część mieszkańców tej miejscowości.

Temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Korzenna poruszany jest już od lat. Skierowaliśmy do Urzędu Gminy kilka pytań w tej sprawie. Zamieszczamy je poniżej wraz z odpowiedziami, których udzieliła Sekretarz Beata Semla.

– Na jakim obecnie etapie są plany budowy PSZOK w gminie Korzenna?

Gmina zakupiła działkę w miejscowości Miłkowa, bezpośrednio sąsiadującą z kamieniołomem. Wykonana została koncepcja oraz wizualizacja inwestycji pod lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

– Jak taki PSZOK miałby funkcjonować i dlaczego potrzebna jest jego budowa na terenie gminy?

Budowa PSZOK to gwarancja ochrony środowiska i najważniejsze narzędzie w rozwiązaniu problemu dzikich wysypisk śmieci, a także umożliwienie mieszkańcom pozbycia się odpadów, których nie można wrzucać do worków, w najbardziej dla nich wygodny sposób i w dowolnym czasie. W PSZOK-u będzie można zostawić za darmo np. opony, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe. PSZOK spowoduje, że pozostawianie odpadów na dziko w lasach nie będzie miało sensu. Dzisiaj, gdy PSZOK-u nie ma, przypadki wyrzucania śmieci zdarzają się regularnie, także w Miłkowej natrafiliśmy na odpady wielkogabarytowe pozostawione w zaroślach.

Odpady będą pozostawiane w PSZOK-u jedynie czasowo, a stamtąd wywożone będą do firmy zajmującej się zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Sposób przechowywania odpadów będzie w pełni kontrolowany. Plac PSZOK będzie utwardzony, a woda z placu (głównie opadowa) będzie odprowadzana do separatora (urządzenia oczyszczającego wodę). Odpady będą znajdować się w zadaszonej hali w oznakowanych kontenerach i na regałach. W związku z tym nie ma możliwości, aby odpady były narażane na działania wód opadowych.

– Jakie miejsca/miejscowości do tej pory typowano jako odpowiednie pod lokalizację PSZOK i dlaczego z nich zrezygnowano?

Jeszcze za poprzedniej kadencji samorząd planował budowę PSZOK w miejscowości Łęka, na działce będącą własnością gminy. Jednak ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrezygnowano z tej lokalizacji. Następna lokalizacja to miejscowość Wojnarowa (teren obok oczyszczalni ścieków). Jednak zainteresowanie wojska tym terenem w kontekście utworzenia jednostki wojskowej spowodowało konieczność przeprowadzenia analiz formalno-technicznych pod kątem zaplanowania tej inwestycji w innym miejscu.

Po wcześniejszych uzgodnieniach i wyrażeniu zgody mieszkańców wsi Miłkowa podczas spotkania wiejskiego, które odbyło się we wrześniu tego roku, zapadła decyzja o lokalizacji PSZOK w Miłkowej.

–  Ile spotkań z mieszkańcami (różnych miejscowości) zorganizowano do tej pory w tej sprawie?

Do tej pory odbyło się 3 spotkania z mieszkańcami. W Łęce, w Wojnarowej oraz w Miłkowej. Ostatnie odbyło się 17 września w Miłkowej. Było to zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy w zdecydowanej większości zagłosowali za utworzeniem PSZOK w ich miejscowości. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 35 osób, 1 osoba była temu przeciwna, a 5 wstrzymało się od głosu.

– Czy okoliczni mieszkańcy muszą wyrazić zgodę na budowę PSZOK, czy ich akceptacja nie jest niezbędna?

Zgoda nie jest niezbędna, ale szacunek dla mieszkańców nakazuje poinformowanie o planach, udzielenie wszelkich wyjaśnień i poznanie ich opinii. Zgoda mieszkańców na pewno sprzyja sprawnej realizacji inwestycji.

– Z jakimi uciążliwościami może wiązać się sąsiedztwo PSZOK?
Nie można tutaj mówić o uciążliwości spowodowanej funkcjonowaniem PSZOK u, a jedynie o dogodnościach. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie jest składowiskiem odpadów. Nie ma mowy ani o emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ani o wydzielaniu nieprzyjemnego zapachu, bo np. opony, czy meble takich skutków nie powodują.

– Jaki jest szacowany koszt takiej inwestycji?
W związku z tym, że PSZOK będzie realizowany jako zamknięta przestrzeń tj. zadaszona hala o podwyższonym standardzie inwestycyjnym, a także, że teren wokół PSZOK-u będzie wyposażony w dodatkową infrastrukturę: ścieżkę edukacyjną dla dzieci, wiatę, szacunkowy koszt inwestycji to kwota ok. 2,5 mln zł.

Spór o PSZOK

O sprawie sporu wokół planowanej w Miłkowej budowy PSZOK pisaliśmy już TUTAJ. Choć większość osób obecnych na wrześniowym Zebraniu Wiejskim zgodziła się na budowę punktu, wkrótce część mieszkańców zaczęła protestować. Jak tłumaczą, Zebranie Wiejskie odbyło się w piątek o godzinie 17:00, kiedy to niektórzy wciąż są w pracy. Ponadto nikt ich nie poinformował, że poruszany wtedy będzie temat budowy PSZOK. Zaznaczają, że gdyby mieszkańcy o tym wiedzieli, frekwencja na zebraniu byłaby większa.

Powołano Komitet Obywatelski i w listopadzie do gminy trafił pisemny protest, pod którym podpisało się ponad 300 osób – mieszkańców Miłkowej oraz sąsiednich miejscowości: Janczowej i Jelnej. Protestujący obawiają się, że PSZOK będzie dla nich uciążliwy zapachowo, ich okolica zostanie zanieczyszczona, a ceny gruntu w miejscowości spadną. Mieszkańcy mówią też o znajdującym się nieopodal planowanego miejsca budowy ,,Źródełka w Piekiełku”, które jest chętnie odwiedzane przez turystów, boją się, że budowa PSZOK to zmieni. Ponadto, skarżą się, że sołtys nie stoi po ich stronie, nawet w sprawie organizacji kolejnego Zebrania Wiejskiego w ich miejscowości.

Jutro w Korzennej odbędzie się spotkanie przedstawicieli władz gminy z mieszkańcami Miłkowej. Protestujący chcą, by z planów budowy PSZOK w ich miejscowości zrezygnowano. Z kolei Wójt Leszek Skowron zamierza rozwiać wszelkie obawy mieszkańców. Zarówno on, jak i sołtys Miłkowej Alojzy Janusz, zapewniają, że PSZOK nie będzie stanowić żadnego zagrożenia. Protestujący jednak nie wierzą w ich słowa.

wizualizacje: UG Korzenna

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.