PROSTĄ DROGĄ DO KARIERY Z POLITECHNIKĄ KRAKOWSKĄ !

PROSTĄ DROGĄ DO KARIERY Z POLITECHNIKĄ KRAKOWSKĄ !

Trwa rekrutacja na Politechnikę Krakowską. W roku akademickim 2018/2019 na kandydatów czeka blisko 5 tys. miejsc na nowoczesnych kierunkach studiów I i II stopnia, dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

 

Uczelnia gwarantuje nie tylko wiedzę teoretyczną, pozwala również zdobyć już w trakcie studiów praktyczne doświadczenie zawodowe. Bogata oferta praktyk i staży jest efektem współpracy PK z czołowymi firmami polskimi i zagranicznymi (m.in. Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, itd.). Dzięki zawartym przez uczelnię porozumieniom pracodawcy fundują stypendia dla studentów, a po studiach oferują atrakcyjną pracę.  Doświadczenie połączone z wiedzą i umiejętnościami sprawia, że absolwenci Politechniki są bardzo cenieni na rynku pracy. W pół roku po ukończeniu studiów pracuje 90 procent wychowanków uczelni. Większość studentów PK znajduje zatrudnienie zgodne z wykształceniem jeszcze przed obroną dyplomu magisterskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerokie możliwości rozwoju czekają na wszystkich marzących o karierze naukowej. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów, w których testowane są najnowsze technologie. Unikatowe w skali kraju Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych, służące m.in. badaniu dużych obiektów (czołgów, koparek, śmigłowców) w skrajnych temperaturach czy jedyne takie w kraju Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, to tylko wybrane przykłady z ponad 100 nowoczesnych laboratoriów Politechniki Krakowskiej. To tu powstał – wykorzystywany w kształceniu studentów – pierwszy polski symulator tramwaju, symulator myśliwca F-16, podwodny robot CyberRyba czy pojazd miejski dla osób niepełnosprawnych. Za swoje wynalazki studenci i pracownicy naukowi PK są nagradzani na wystawach innowacji w kraju
i zagranicą. Inteligentny inhalator dla astmatyków, bolid wyścigowy, system ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi – to kilka przykładów niezwykłych osiągnięć tylko z ostatniego roku. Uznanie zdobyły także śmiałe projekty architektoniczne, w tym koncepcja składanego wieżowca i wizja rozwoju miasta Brasilia.

 

Rekrutacja na Politechnikę Krakowską rozpoczęła się w piątek 1 czerwca br. i odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który znajduje się tutaj. Tam też można znaleźć wykaz i wzory wszelkich potrzebnych dokumentów, harmonogram oraz ofertę edukacyjną poszczególnych wydziałów. Pomocny będzie także dedykowany kandydatom portal: maturzysta.pk.edu.pl.

Na kierunek architektura obowiązuje egzamin wstępny z rysunku, a na architekturę krajobrazu  – portfolio. Dla kandydatów na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego  na Wydziale Mechanicznym, którzy złożą portfolio, odbędzie się egzamin wstępny. Na kierunek gospodarka przestrzenna, prowadzony wspólnie przez trzy wydziały PK (WA, WIL, WIŚ), rekrutacja jest wspólna. Przy rekrutacji na kierunki: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej), budownictwo (Wydział Inżynierii Środowiska), elektrotechnika, energetyka (Wydział Mechaniczny), fizyka techniczna, informatyka (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatki), informatyka (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, nanotechnologie i nanomateriały, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, technologia chemiczna, transport (Wydział Inżynierii Lądowej), transport (Wydział Mechaniczny),  brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.

W przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim – architektura, budownictwo, mechanika i budowa maszyn – dodatkowo należy spełniać jedno z kryteriów: udokumentowana znajomość języka angielskiego, wynik z matury rozszerzonej z języka angielskiego, świadectwo matury międzynarodowej lub świadectwo ukończenia liceum z wykładowym językiem angielskim, zaliczenie testu kompetencyjnego w terminie wskazanym podczas rekrutacji.

Pierwsze wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 11 lipca br. Na studiach stacjonarnych I stopnia na kandydatów czeka ponad 3,1 tys. miejsc, a w sumie na wszystkich rodzajach
i stopniach studiów blisko 5 tys.

Studiuj na PK, idź prostą drogą do kariery!

fot. arch PK.
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about WOPR Bartkowa - Posadowa

Promesy dla jednostek WOPR z Małopolski. Jak przysłużą się ratującym nam życie?

Play Video about Enklawa Starosądecka

Enklawa Starosądecka – wygodne i nowoczesne mieszkania w Starym Sączu

AFTERMOVIE z SUMMER SĄCZ FESTIVAL w WSB-NLU! //SMOLASTY | OTSOCHODZI | MARGARET | BARANOVSKI

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.