Pożyczki unijne rewitalizują małopolskie miasta

Nawet 15 mln złotych – o taką kwotę pożyczki mogą starać się podmioty i instytucje chcące sfinansować przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Sprawdź, kto i na jakich warunkach może się o nią ubiegać. 

WSB2020

W województwie małopolskim dzięki Pożyczce na Rewitalizację z projektu Małopolska Pożyczka wybudujesz, przebudujesz, rozbudujesz, zmodernizujesz i zaadaptujesz budynki z przeznaczeniem na cele społeczne, tj. placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (żłobki, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe), place, skwery, parki czy drogi rowerowe.

Różnorodność pożyczkobiorców

Z preferencyjnej pożyczki unijnej na rewitalizację mogą skorzystać małopolskie jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, przedsiębiorcy, związki i stowarzyszenia, lokalne grupy działania, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, a także kościoły i związki wyznaniowe. Jasne i proste warunki, możliwość karencji w spłacie (do 6 miesięcy), a także brak dodatkowych opłat i prowizji oraz niskie oprocentowanie (aktualnie od 0,75%) w skali roku[1] – to elementy, które mocno wyróżniają tę pożyczkę na tle innych.

Lepsze otoczenie, lepsza jakość życia

Zakres projektów możliwych do wsparcia w formie pożyczki unijnej obejmuje kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które ujęte zostały w obowiązujących programach rewitalizacji. Galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne i itp. – to tylko przykłady inwestycji, na które można otrzymać wsparcie. Co więcej, w odnowionych obiektach przestrzeni można stworzyć warunki dla działalności komercyjnej, takiej jak np. powierzchnie biurowe czy punkty handlowo-usługowe.

Sfinansowane może zostać również odnowienie obiektów rekreacyjnych, jak ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska czy obiekty infrastruktury kultury. Ponadto, możliwa jest rewitalizacja budynków, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, a także obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne.

Gdzie szukać wsparcia?

Pożyczki rewitalizacyjnej w województwie małopolskim udzielają współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie instytucje finansujące:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
www.marr.pl (zakładka: Pożyczki z MARR/ Pożyczka na rewitalizację)
Tel: 12 617 66 69

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” 

funduszemalopolska.pl (zakładka: Fundusze pożyczkowe/pożyczka na rewitalizację)
Tel: 33 874 11 03

 

Z Pożyczki na rewitalizację skorzystało już 26 podmiotów znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Bierzmy z nich przykład.

Przyznanie pożyczki na rewitalizację uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

[1] Ostateczna wysokość oprocentowania jest elementem decyzji Komitetu Inwestycyjnego.

tekst reklamowy

PUMA

Wypowiedz się w tej sprawie

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.