PODEGRODZIE I ŁĄCKO – porównanie wiejskich sąsiadów

PODEGRODZIE I ŁĄCKO – porównanie wiejskich sąsiadów

miniatura

To gminy o statusie gmin wiejskich. Sąsiadują ze sobą bezpośrednio. Łącko jest większe. Ale nie można stwierdzić, że Podegrodzie leży przy Łącku. Bywa, że mniejszy rozwija się z większym rozmachem niż większy.

Przykładem może być gmina miejsko-wiejska Muszyna, która lideruje w większości statystyk i porównań, nie tylko w powiecie. W Podegrodziu przez wiele lat panował marazm inwestycyjny, który teraz próbuje się nadrobić. Do rozmachu Łącka jest daleko. Podegrodziem zainteresował się biznes, relatywnie tanimi działkami pod działalność gospodarczą, gmina uzbraja teraz tereny. W Łącku z tym uzbrajaniem było różnie, to jego słabość, którą chcą nadrobić. Jak wypadnie porównanie tych gmin, jeżeli zostaną wzięte pod uwagę główne wskaźniki finansowe?

Zakres porównań 

Porównanie dotyczyć będzie spraw finansowych. Chodzi o: dochody gmin, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnica dochodów i wydatków bieżących). Preferowany będzie wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięte zostały dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody gminy: lepsze jest Łącko: 7,9 tysiąca do 6,6,
  • Dochody własne: lepsze jest Podegrodzie: 2,0 tysiąca do 1,9,
  • Wydatki majątkowe: lepsze jest Łącko: 2,4 tysiąca do 1,2,
  • Zadłużenie większe w Łącku: 1,5 tysiąca do 1,2 w Podegrodziu na mieszkańca.

Nadwyżka operacyjna

To różnica miedzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 900 do 400 złotych na korzyść Łącka w 2022, w 2023  w Łącku 300 zł do kilku złotych w Podegrodziu. Czyli w tym ważnym zestawieniu – jakby gospodarności – wygrywa Łącko.

Podsumowanie finansów

Wynik rozkłada się 4-2. W 4 wskaźnikach Łącko jest lepsze, ale w pozostałych 2 wygrywa Podegrodzie.

Zestawienie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Łącku są to m.in.: 1. budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej, 2. budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków, 3. budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

W Podegrodziu są to m.in.: 1. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji, 2. utworzenie Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji dla Osób Starszych, 3. budowa skateparku i modernizacja oświetlenia ulicznego, 4. budowa Ośrodka Zdrowia i Apteki w miejscowości Brzezna.

To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Krynickie kadry w najnowszym odcinku „Sanatorium Miłości” [ZDJĘCIA]

logotyp

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama