Pierwsze w Małopolsce Centrum Obsługi Telefonicznej klientów ZUS działa w Nowym Sączu

Pierwsze w Małopolsce Centrum Obsługi Telefonicznej klientów ZUS działa w Nowym Sączu

O 76 miejsc pracy wzbogacił się nowosądecki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym dzisiaj, po dwóch latach starań otwarto pierwsze w Małopolsce Centrum Obsługi Telefonicznej stanowiące jednocześnie szóste centrum operacyjne dla klientów ZUS w całej Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele Zakładu, wybór Nowego Sącza na miejsce utworzenia nowego centrum to kontynuacja polityki ZUS, aby lokować podobne instytucje w mniejszych miastach wspierając lokalny rynek pracy.

Otwarcie Centrum jest symbolicznym zakończeniem naszych starań o uruchomienie w Nowym Sączu komórki obsługującej klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całego kraju – mówi Krzysztof Saczka, dyrektor nowosądeckiego Oddziału ZUS. – Oddział  w Nowym Sączu, jako jeden z 43 działających w kraju, wpisuje się w realizację strategii dalszej poprawy naszych usług, w tym oczywiście również obsługi klientów. 

Centrum specjalizuje się w obsłudze klientów drogą telefoniczną.

Nowosądecki COT dzieli się na cztery referaty grupujące konsultantów specjalizujących się w różnorodnej tematyce: w obsłudze ubezpieczonych, płatników składek, w świadczeniach emerytalno- rentowych, zasiłkach, prewencji i rehabilitacji oraz orzecznictwie lekarskim.

Ilona Świerczek, konsultantka COT opowiada w jaki sposób przebiega przykładowa rozmowa z klientem:

Ponieważ każda sprawa ma charakter indywidualny, zwykle klientów interesuje ich konkretny przypadek. Aby uzyskać informację, muszą oni jednak przejść proces uwierzytelnienia. Tylko wtedy będę mogła im udzielić stosownych informacji w oparciu o ich dane.

Podstawową informacją o którą pyta konsultant COT jest numer PESEL klienta. Po podaniu przez dzwoniącego numeru PESEL konsultant zadaje jeszcze kilka pytań kontrolnych, aby sprawdzić czy dane się zgadzają.

Czas rozmowy zależy oczywiście od sprawy z jaką dzwoni klient. Zdarzają rozmowy trwające nawet 40 minut. Czas rozmowy uzależniony jest także od tego, czy mam w systemie wszystkie potrzebne dane, czy też na przykład muszę dzwonić do jednostki terenowej, aby je uzyskać.

Każda rozmowa jest nagrywana. Zdarza się także, że danego klienta obsługuje więcej niż jeden konsultant, szczególnie jeśli dany problem wymaga dalszej konsultacji ze specjalistą. Część z rozmów będzie następnie analizowana przez ekspertów ZUS w celu sprawdzenia profesjonalizmu konsultantów.

W nowo otwartym Centrum Obsługi Telefonicznej zatrudnienie znalazło 76 etatowych pracowników. Na 53 etaty odbyła się rekrutacja. Pozostałe zostały rozdysponowane w wyniku przesunięć pracowników. Chęć pracy w tej nowej strukturze Zakładu zgłosiło ponad 500 osób. Po weryfikacji wymogi formalne spełniło 478 osób.

Pracownicy COT są po kilkumiesięcznym przeszkoleniu, a ich średnie zarobki wynoszą 2,5 tys. zł brutto.

fot. Tatiana Biela

 

Reklama