OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU Z DNIA 12.02.2018 R.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU Z DNIA 12.02.2018 R.

 

  1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Ul. 29 Listopada 10

33-300 Nowy Sącz

www.mord.pl

e-mail: [email protected]

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 02 marca 2018 r. o godz. 12.30 w sali  nr 108 I piętro.

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć:

– na parkingu przy placu manewrowym MORD Nowy Sącz przy ul. 29 Listopada , w dniach 15 lutego – 28 lutego 2018 r. w godzinach od 9 00 do 1100 .

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów można uzyskać nr tel. 18 449 08 80, osoba do kontaktu – Kazimierz Król.

  1. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.

 

Lp.Marka

i typ pojazdu

Numer rej.Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Przebieg

km

Cena

wywoławcza

Wadium
1.MITSUBISHI Colt 1,3 MR’09KN72002XMCXNZ34ABF0179731332ccm201151 tys.

 

14900,00PLN1490,00PLN

 

Lp.Marka

i typ pojazdu

Numer rej.Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Przebieg

km

Cena

wywoławcza

Wadium
1.MITSUBISHI Colt 1,3 MR’09KN72014XMCXNZ34ABF0179391332ccm201156 tys.

 

14900,00PLN1490,00PLN

 

Lp.Marka

i typ pojazdu

Numer rej.Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Przebieg

km

Cena

wywoławcza

Wadium
1.MITSUBISHI Colt 1,3 MR’09KN72027XMCXNZ34ABF0179771332ccm201147 tys.

 

14900,00PLN1490,00PLN

 

  1. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wyżej wymienionych kwotach na dany samochód w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 28 lutego 2018 r. na rachunek bankowy Bank Pekao S.A.    92 1240 4748 1111 0010 6568 8947

Na przelewie należy zaznaczyć numer rejestracyjny pojazdu/ów jakiego/ch dotyczy wpłacone wadium. Niewłaściwe (niższe od wymaganego) wadium unieważnia ofertę.

Informacja o wpłacie przez dokument potwierdzenie przelewu jest załącznikiem do oferty.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mord.pl.