Odbudowa przepustu wraz przebudową drogi Łososina Dolna – Kamyk zakończona

Odbudowa przepustu wraz przebudową drogi Łososina Dolna – Kamyk zakończona

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy gminą Łososina Dolna, a Zakładem Melioracyjno-Budowlanym „WiR” z Limanowej, 16 grudnia 2023 roku zostały zakończone i odebrane prace budowlane na zadaniu pn.: „Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 292504 K Łososina Dolna – Kamyk, wraz z przebudową drogi w km 0+250,00 – 0+355,00 w miejscowości Łososina Dolna, gmina Łososina Dolna”.

Odbudowa przepustu drogowego wraz z  przebudową 105 metrowego odcinka drogi była możliwa do realizacji dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków budżetu państwa tj. rezerwy ogólnej budżetu, które były przeznaczone na wsparcie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych.

Łączny koszt inwestycji: 538 615,98 zł

  • środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa: 302 100,00 zł,
  • budżet gminy: 236 515,98 zł.

Efektem realizacji przedmiotowej inwestycji jest odbudowany przepust drogowy o długości 7,00 mb, całkowitej szerokości: 7,60 mb, w tym szerokości użytkowej (jezdnia + chodniki o parametrach: 5,30 mb + 1,30 mb  – 1,00 mb), wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu tj. barierami drogowymi, poręczami. Linia brzegowa od górnej go dolnej strony wody została uzupełniona narzutem kamiennym wraz z wykonaniem opaski brzegowej na łuku istniejącego cieku wodnego. W ramach tej inwestycji został również przebudowany 105 metrowy odcinek drogi, który uzyskał nową nawierzchnię asfaltową, odwodnienie oraz pobocza drogi z kruszywa łamanego.

– ”Bardzo się cieszę z realizacji tej inwestycji, nie ukrywam oczekiwanej przez mieszkańców, bowiem przepust ten od wielu lat ulegał technicznej degradacji, czego dopełnieniem były uszkodzenia z 2021 roku będące następstwem klęski żywiołowej tj. intensywnych opadów atmosferycznych jakie miały miejsce na terenie naszej gminy. Co ważne dzięki otrzymanym środkom z budżetu państwa mogliśmy zrealizować dwie inwestycje, przepust na Kamyku i most na Świdniku. Bez środków zewnętrznych realizacja tych inwestycji byłaby bardzo trudna.  Warto nadmienić, że odbudowa przepustu drogowego i przebudowa odcinka drogi znacznie poprawiła komfort, ale i bezpieczeństwo użytkowników drogi, którzy obecnie bez zatrzymywania się mogą swobodnie wyminąć się na tym obiekcie, co kiedyś było niemożliwe” – mówi Andrzej Romanek – gospodarz gminy Łososina Dolna.

Materiał własny partnera

Czytaj również: https://www.dts24.pl/kolejna-droga-w-gminie-lososina-dolna-zostanie-przebudowana-dzieki-srodkom-zewnetrznym/

Reklama