Sukces Szkolnego Budżetu Obywatelskiego !

Sukces Szkolnego Budżetu Obywatelskiego !

Szkolna lekcja samorządności. Młodzi Aktywni!

W Zespole Szkół Akademickich im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu odbyło się osiem lekcji obywatelskich, które były częścią większego projektu „Młodzi Aktywni: Nowosądecki Szkolny Budżet Obywatelski”, realizowanego przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni. Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Młodzieżowego, miała na celu wzmocnienie świadomości młodzieży na temat partycypacji społecznej.

Zajęcia skupiały się na edukacji młodzieży w zakresie tego, jak młodzież może aktywnie uczestniczyć w życiu regionu i kraju. Uczniowie mieli okazję zgłębiać takie zagadnienia jak partycypacja społeczna, inicjatywa społeczna oraz inicjatywa uchwałodawcza. Przewodnim tematem lekcji obywatelskich była zasada działania budżetu obywatelskiego i metody efektywnego realizowania inicjatyw oddolnych, które mogą przynosić korzyści lokalnej społeczności czy środowisku szkolnemu.

W ramach projektu zorganizowano również szkolny budżet obywatelski, dzięki któremu uczniowie samodzielnie zdecydowali o wydatkowaniu środków finansowych w ramach Szkolnego Budżetu obywatelskiego. Zwycięskie projekty obejmowały zarówno inicjatywę miękką tj. szkolenie przeciwdziałające mobbingowi i stalkingowi, ale także inicjatywę twardą, która obejmowała zakup i montaż czterech różowych skrzyneczek mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu menstruacyjnemu.

Jakub Janik, koordynator zespołu roboczego, podkreślił znaczenie realizacji tego typu projektów: Dzięki projektowi, który wygrał w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego, udało nam się zaradzić problemowi wykluczenia menstruacyjnego w naszej szkole. Instalacja różowych skrzyneczek to krok w stronę zapewnienia wszystkim uczennicom równego dostępu do edukacji, bez niepotrzebnego stresu i dyskomfortu.

Projekt „Młodzi Aktywni – Nowosądecki Szkolny Budżet Obywatelski” jest doskonałym przykładem na to, jak młodzież może realnie wpływać na swoje otoczenie i jak ważne jest wspieranie takich inicjatyw. Dzięki środkom z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, możliwa jest realizacja programów, które umożliwiają młodym ludziom stawanie się świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami.

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022 – 2023

 

Szkolna lekcja samorządności. Młodzi Aktywni!

Przeczytaj również:

Zaorski sprzedaje i rozdaje udziały w najdroższym apartamencie w Polsce. Współwłaścicielem ma zostać m.in. człowiek z Nowego Sącza

Reklama