Nowy Sącz. Urząd Miasta powinien weryfikować wyceny w projektach Budżetu Obywatelskiego?

Nowy Sącz. Urząd Miasta powinien weryfikować wyceny w projektach Budżetu Obywatelskiego?

Nowy Sącz, Budżet Obywatelski

Obywatele składający projekty Budżetu Obywatelskiego często nie wiedzą, jak wycenić niektóre pozycje projektu. Szczególnie, jeżeli dotyczy to prac infrastrukturalnych. Niepoprawna wycena skutkuje odrzuceniem takiego projektu. Takie zasady regulaminu Budżetu Obywatelskiego obwiązują obecnie. Czy takie zasady należy utrzymać w regulaminie?

Obecne zasady przy weryfikacji projektów, oceniania wycen poszczególnych pozycji, są mało przyjazne dla obywateli, którzy składają projekty przedsięwzięć. Zmienić ten stan jest stosunkowo łatwo. Wystarczy wprowadzić obowiązek korygowania wycen zastosowanych przez obywateli w poszczególnych projektach. Zmian i korekt dokonywać mogliby urzędnicy weryfikujący projekty zgłaszane w BO. Oni powinni znać bieżące wyceny robót infrastrukturalnych, wycen stosowanych na rynku dotyczących innych działań, także tych miękkich, usługowych. To zwiększyłoby także racjonalność wydatków.

Obywatele mogą mieć dobre intencję i na przykład źle wycenić budowę placu zabaw, czy chodnika, a także zaangażowanie usługodawcy. Urzędnicy komisji oceniającej mogą odrzucić taki projekt, z uzasadnieniem nieprawidłowej wyceny. Jeżeli wiedzą, że taka wycena jest nieprawidłowa, to znaczy, że znają tę prawidłową wycenę. Mogą zatem prosto ją wprowadzić do budżetu zgłoszonego projektu. Dzięki temu projekt stanie się kosztowo racjonalny i nie zostanie odrzucony.

W takim podejściu zauważyć można dużą pro-obywatelskość, ale można to także uznać za preferowanie i nierówne podejście. Nie warto dywagować. Znacznie lepiej zadać pytanie Obywatelom Miasta, co o tym sądzą. Czy weryfikacja wycen zastosowanych w budżetach projektów Budżetu Obywatelskiego powinna mieć miejsce, czy też takie projekty, z nieprawidłowymi wycenami powinny być odrzucane? Swój głos w tej sprawie można oddać – TUTAJ.

Autor: Grupa Młodzieżowa Barbackiego

Poprzednie głosowania:
Czy należy dopuścić w regulaminie Budżetu Obywatelskiego możliwość składania, oprócz projektów osiedlowych, przedsięwzięć dotyczących całego miasta? Głosuj – TUTAJ.
Czy należy wprowadzić limit ilości głosujących w osiedlach dla ważności projektów Budżetu Obywatelskiego? Głosuj – TUTAJ.

Czytaj także: Karpacki Oddział Straży Granicznej poszukuje kandydatów do artystycznej służby

Share on twitter
Share on facebook