Nowy Sącz, Krynica-Zdrój: nic o nas bez nas. Seniorzy rozpoczęli Forum III Wieku

Nowy Sącz, Krynica-Zdrój: nic o nas bez nas. Seniorzy rozpoczęli Forum III Wieku

Przez najbliższe trzy dni, 200 osób z Polski i zza granicy weźmie udział w kolejnej, 9. już edycji Forum III Wieku, imprezy stanowiącej cześć składową krynickiego Forum Ekonomicznego. Liderzy uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, gminnych i miejskich rad seniorów będą dyskutować na tematy związane z szeroko rozumianą problematyką senioralną.

Forum III Wieku to pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej miejsce debat na temat starzejącego się społeczeństwa, zmian demograficznych i srebrnej gospodarki – mówi Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. – Jest takie powiedzenie „ z gór lepiej widać” i może to właśnie dlatego tutaj na Sądecczyźnie, zaczęło się to wszystko.

Rzeczywiście, to Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku był inicjatorem powołania do życia instytucji Forum, które po raz pierwszy odbyło się w Nowym Sączu w 2009 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi Europa i Polska oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo – naukowych organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowania rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej wobec osób starszych.

Polska jest najszybciej starzejącym się państwem europejskim – mówi Wiesława Borczyk. – Obecnie w naszym kraju na 38.4 mln mieszkańców, ponad 9 mln osób to ludzie w wieku 60 plus. W październiku ponad 300 tys. osób uzyska uprawnienia emerytalne i jak wskazują prognozy Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu, sytuacja ta będzie się w kolejnych latach pogłębiała.

Problematyka związana z polityką senioralną ma zatem i będzie mieć coraz większe znaczenie zarówno w perspektywie lokalnej, jak i na poziomie całego państwa. Obejmować ona musi kwestie zdrowotne, ekonomiczne, kulturalne, bezpieczeństwa, opieki, edukacji a także stylu życia.

Piątkowa inauguracja Forum III Wieku stanowiła okazję do wręczenia Wiesławie Borczyk  listu gratulacyjnego z okazji 10 – lecia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku oraz medalu Polonia Minor.

fot. Tatiana Biela

 

Share on twitter
Share on facebook