Nowy Sącz: jest pomysł, aby upamiętnić redaktora Daniela Weimera

Nowy Sącz: jest pomysł, aby upamiętnić redaktora Daniela Weimera

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Tomasz Cisoń chce upamiętnić zmarłego 1 września tego roku sądeckiego dziennikarza Daniela Weimera. Proponuje, aby na kładce przebiegającej nad rzeką Kamienicą w pobliżu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Nadbrzeżnej utrwalone zostały słowa redaktora, którego największą życiową pasją był sport oraz ukochana drużyna. Cisoń zastrzega, że pomysł będzie musiał spotkać się z akceptacją zarówno społeczną, jak i  środowiska sportowego. 

Propozycję Tomasz Cisoń złożył podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Na razie nie wiadomo dokładnie, jaką formę miałoby przybrać owo upamiętnienie Daniela Weimera.

-Na pewno wiele środowisk będzie chciało wyrazić opinię na ten temat. Nie ulega wątpliwości, że pan Daniel Weimer był wielkim kibicem Sandencji, ale nie tylko. Kochał każdy rodzaj sportu. Nie chciałbym, aby upamiętnienie jego osoby było ściśle formalne, np. że nadajemy imię i o tym zapominamy – mówi Tomasz Cisoń.

Radny chciałby ta forma upamiętnienia, „żyła” wśród mieszkańców i kibiców.

– Myślałem też o pomalowaniu wyremontowanej kładki nad Kamienicą na czarno – biało, czyli w barwy Sandecji. Obawiam się jednak, że mogłaby to być pokusa dla kibiców innych drużyn do aktów wandalizmu a tego nie chcemy. Myślę jednak, że jest na pewno niejedno pouczające hasło, czy zdanie, które wypowiadał Daniel Weimer o Sandecji, o sporcie. Można by je tam uwiecznić wzdłuż kładki. Każdy kibic, który zmierzałby wzdłuż tej kładki na stadion miałby dość czasu, by przejść, przeczytać, zastanowić się, wspomnieć pana Daniela – tłumaczy  Tomasz Cisoń.

– Okolice stadionu, który wkrótce zostanie rozbudowany, staną się niedługo centralnym miejscem sądeckiego sportu. Gdyby słowa pana Daniela pojawiły się na kładce, byłby to dla niego pośmiertny zaszczyt. Od strony formalnej myślę, że byłby potrzebny projekt uchwały, tak jak w przypadku nadania imienia Stanisława Zelka stadionowi KS Przetakówka – podkreśla Cisoń.

Jego zdaniem upamiętnienie poprzez zapisanie jego słów, miałoby wydźwięk edukacyjny oraz motywacyjny dla przyszłych pokoleń. Cisoń zapewnia, że będzie rozmawiał w tej sprawie z prezydentem Nowego Sącza oraz osobami, które mają doświadczenie w nadawaniu obiektom infrastrukturalnym imion osób zasłużonych.

Remont kładki nad Kamienicą ma zostać przeprowadzony w ramach inwestycji „Centrum Aktywnego Wypoczynku” w 2018 roku. Zapisano to w projekcie budżetu na nadchodzący rok.

A co o pomyśle Tomasza Cisonia sądzą nasi Czytelnicy? Czy jest to godny sposób na upamiętnienie Daniela Weimera?

***

O śmierci Daniela Weimera pisaliśmy:

Zmarł Daniel Weimer

 


Reklama