Nowy Sącz i Gorlice na liście miast zagrożonych wyludnieniem i marginalizacją

Nowy Sącz i Gorlice na liście miast zagrożonych wyludnieniem i marginalizacją

122 polskie miasta zagrożone są marginalizacją i wyludnianiem. Między innymi Nowy Sącz i Gorlice. Tak wynika z analiz Polskiej Akademii Nauk.

Wykaz miast, których w największym stopniu dotyczy zagrożenie „zepchnięcia na boczny tor” przygotowano w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Jest on częścią szerszego opracowania zatytułowanego „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.

Autorem pracy jest Prof. Przemysław Śleszyński. Analiza PAN, której efektem jest wspomniane opracowanie, ma być wskazówką dla realizatorów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia powstała zaś po to, aby odwrócić niekorzystne tendencje.

Przy diagnozowaniu problemów polskich miast wzięto pod uwagę dane z lat 2004 – 2014 dotyczące między innymi liczby ludności i prognoz GUS dotyczących lokalnych zjawisk demograficznych, wskaźniki dotyczące bezrobocia, dochodów własnych samorządu i liczby zarejestrowanych podmiotów działalności gospodarczej.

Problemy, z którymi mierzą się miasta z listy PAN, związane są ze spadkiem liczby ludności, zwłaszcza z ucieczką osób młodych, wykształconych, wyjeżdżających z rodzinnych stron w poszukiwaniu szans na lepsze życie. Ale nie tylko o demografię chodzi…

Większe ośrodki wypłukują z tych miejscowości funkcje wyższego rzędu (…) Do tego dochodzą kwestie niedostatecznego powiązania z siecią autostrad i dróg ekspresowych – wyjaśnia prof. Śleszyński w rozmowie  „Polityką”.

Na wsparcie średnich miast Ministerstwo Rozwoju chce przeznaczyć w najbliższych latach niemałe pieniądze i tutaj informacja o zidentyfikowanych przez naukowców PAN kłopotach Nowego Sącza (106 pozycja na liście PAN ) i Gorlic (62 pozycja) ma swoją jasną stronę: miasta z listy zagrożonych marginalizacją mają być traktowane preferencyjnie przy podziale funduszy.

Kompletna lista miast zagrożonych marginalizacją dostępna jest TUTAJ.

Fot. Iwona Kamieńska

Reklama