Nowy Sącz. Brainville sprzedane!

Nowy Sącz. Brainville sprzedane!

Nowosądeckie Miasteczko Multimedialne sprzedane. Jak poinformował „Gazetę Krakowską” syndyk masy upadłościowej Witold Kadłuczka – MMC Brainville znalazło nabywcę za kwotę 13 mln 900 tys. złotych. Decyzja dotycząca sprzedaży nie jest jeszcze prawomocna. Na ostateczne „tak” w tej kwestii trzeba poczekać na ewentualne odwołania.

Jak wyjaśnia syndyk, decyzja o przyjęciu oferty stanie się prawomocna jeśli żaden z uczestników postępowania przetargowego nie zgłosi zastrzeżeń do decyzji o sprzedaży.

Witold Kadłuczka nie ujawnił kto złożył ofertę kupna Brainville za blisko 14 mln zł. Jak zaznaczył – inwestor chce pozostać anonimowy do momentu uprawomocnienia postanowienia.

Park Technologiczny „Miasteczko Multimedialne” – MMC Brainville budowano od 2010 roku z wykorzystaniem dofinansowania w wysokości 95 milionów złotych, przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Otwarcie obiektu odbyło się w maju 2014 roku. Niespełna rok później złożono pierwszy wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd wydał postanowienie w tej sprawie 19 października 2017 r.

Budynek wraz z zapleczem miał służyć innowacyjnym projektom z dziedziny multimediów oraz IT. Ulokowano w nim nowocześnie wyposażone studia graficzne, studio animacji i efektów specjalnych, studio telewizyjne…

Kilkudziesięciu wierzycieli spółki Miasteczko Multimedialne zgłosiło wielomilionowe roszczenia finansowe. Dodatkowym problemem są potężne koszty utrzymania obiektu. W ubiegłym sezonie zimowym syndyk Witold Kadłuczka szacował je na około 50 tys. zł miesięcznie.

Czytaj też:

Rewolucyjny koncept dla Sądecczyzny: energia ze śmieci!

Targi Edukacja, Kariera, Przyszłość

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama