Nowy komendat Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Nowy komendat Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Nowym komendtantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu został gen. bryg. SG Adam Jopek. Od jutra przejmie obowiązki po gen. bryg. SG Stanisławie Laciudze, który dzisiaj odszedł na emeryturę.

Uroczystości pożegania byłego już komendanta i przywitania nowego odbyły się w środę, 21 lutego. Przekazanie obowiązków odbyło się w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. W uroczystości uczestniczył m.in. Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan.

Wcześniej, zgodnie z ceremoniałem, odchodzący na emeryturę komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, który pełnił tę funkcję od 16 maja 2016 r., pożegnał się ze sztandarem Oddziału i przekazał go w ręce nowego komendanta – gen. bryg. SG Adama Jopka. Gen. bryg. SG Stanisław Laciuga w swoim przemówieniu podsumował ponad 28-letnią służbę w formacji, podziękował wszystkim za współpracę oraz lata spędzone w mundurze.

Kim jest nowy komendant?

Generał brygady SG Adam Jopek urodził się w Suchej Beskidzkiej. Jest absolwentem Wydziału Wojsk Zmechanizowanych Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (promocja 1997 r.), Wojskowego Instytutu Historycznego Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, Wyższego Kursu Obronnego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie oraz Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zakresie tożsamości społeczno-kulturowej narodów Środkowego i Bliskiego Wschodu. Były oficer Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. W Straży Granicznej pełni służbę od 1999 roku, gdzie do maja 2013 r. wykonywał obowiązki służbowe w bezpośredniej ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego w Karpackim Oddziale SG na kierunku polsko – słowackim w Piwnicznej – Zdroju oraz w Podlaskim Oddziale SG na kierunku polsko – białoruskim w Kuźnicy (maj 2013 – sierpień 2016). Jednocześnie na tych odcinkach był Pomocnikiem Pełnomocnika Granicznego. Brał udział w misji Agencji FRONTEX na granicy słowacko – ukraińskiej, jak również w projektach realizowanych przez Agencję FRONTEX na granicy litewsko – białoruskiej.

Gen. bryg. SG Adam Jopek od 1 września 2016 roku  realizował obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. Jednocześnie będąc Pełnomocnikiem Granicznym na odcinku polsko-czeskim i polsko-słowackim.

W trakcie dotychczasowej służby gen. bryg SG Adam Jopek został odznaczony: Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju (2014 r.), Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa (2015 r.), Odznaką Straży Granicznej (2015 r.), Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Straży Granicznej (2016 r.), Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę (2017 r.), Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju (2018 r.), Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Policji (2019 r.), Złotą Odznaką Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej (2019 r.), Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2019 r.), Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Straży Granicznej (2020 r.),Honorową Odznaką Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych (2021 r.), Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej (2021 r.),Złotym Jabłkiem Sądeckim (2021 r.), Odznaką Pamiątkową 82. Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu (2022 r.), Odznaką Funkcjonariusza KaOSG (2022 r.), Srebrną Odznaką Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej (2022 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2022 r.). Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki (2023 r.), Odznaką Pamiątkową Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (2023 r.), Medalem pamiątkowym 9 Pułku Ułanów Małopolskich Ochotniczego Szwadronu Opole (2023 r.), Medalem 100-lecia Powstania Policji Państwowej (2023 r.) oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej (2023 r.).

Czytaj także: Odeszła ocalała z Holocaustu Anna Grygiel-Huryn. ,,Nasza kochana Ania”

Źródło/ fot.: KOSG

Reklama