Nieletni sprawcami przestępstw i wykroczeń na Sądecczyźnie

Nieletni sprawcami przestępstw i wykroczeń na Sądecczyźnie

nieletni

W 2023 roku na Sądecczyźnie osoby nieletnie popełniły 133 czyny karalne, a właściwie tyle wyszło na jaw i znalazło się w policyjnych raportach. To mniej niż rok wcześniej, kiedy mundurowi zanotowali 146 takich przypadków.

W ciągu dwunastu miesięcy nieletni popełnili w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim 44 przestępstwa i 89 wykroczeń (kwalifikowanych przez Ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich jako czyn karalny). W 2022 roku takich przestępstw było 77, a wykroczeń 69.

Wśród przestępstw dokonanych na Sądecczyźnie w 2023 roku przez osoby nieletnie dominowały: kradzież z włamaniem i kradzież cudzej rzeczy oraz uszkodzenie mienia. Zanotowano 23 takie zdarzenia (w 2022 roku – 41). Młodzi ludzie popełniali także przestępstwa narkotykowe – 9 czynów (w 2022 roku – 14), a w 2 przypadkach byli sprawcami rozbojów, wymuszeń rozbójniczych i pobić (w 2022 roku – 3). Ponadto podobnie jak rok wcześniej jedna osoba nieletnia odpowiadała za przestępstwo gospodarcze. Jak precyzują policjanci, chodzi o przestępstwo internetowe.

Sądeccy policjanci w ramach przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich a także w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 349 razy występowali w Sądach Rejonowych Wydziałów III Rodzinnych i Nieletnich.

Ponadto mundurowi w ramach profilaktyki prowadzili liczne spotkania, pogadanki i prelekcje. W 2023 roku w Nowym Sączu było 941 takich działań skierowanych do dzieci i młodzieży oraz 678 w powiecie nowosądeckim. Natomiast pedagodzy, dyrektorzy i nauczyciele spotkali się z policjantami 686 razy w Nowym Sączu i 449 razy w powiecie nowosądeckim.

– Spotkania ukierunkowane były na unikanie zagrożeń, w tym zagrożeń internetowych i cyberprzemocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Odnosiły się również do obowiązków szkoły w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży na terenie placówek – opisują funkcjonariusze w „Rocznym sprawozdaniu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w 2023 roku”.

fot. ilustr. pixabay

Czytaj też: Podejrzany o podpalenie samochodu zatrzymany

Reklama