Na co Chełmiec wyda 80 milionów? Rekordowy budżet gminy

Projekt rewitalizacji Centrum Chełmca z budową obserwatorium astronomicznego oraz amfiteatru, rozbudową krytej pływalni i budową Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku - to tylko niektóre z inwestycji, jakie znalazły się w przyjętym właśnie przez samorząd Gminy Chełmiec budżecie na rok 2018. 

Zdaniem wójta Bernarda Stawiarskiego, jest to budżet rekordowy.

- Uchwalony budżet jest rekordowy w historii gminy pod względem dochodów, wydatków oraz przede wszystkim realizowanych inwestycji. Mimo to rada gminy w głosowaniu nie była jednomyślna - zauważa Bernard Stawiarski.

TLENOTERAPIA

Za przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych. Od głosu wstrzymali się: Józef Bajdel, Stanisław Furtak, Jakub Ledniowski, Waldemar Marszałek i Józef Włodarczyk.

Budowa centrum Chełmca wraz z budową parkingu przy ul. Magazynowej pochłonie kwotę blisko 17 mln zł, budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku -  10 mln zł.

Szacowane dochody gminy na rok 2018 planowane są na poziomie ponad 178 mln zł, w tym 39 mln zł, to dochody majątkowe.

Wydatki mają zamknąć się kwotą 198 mln. 81 mln zł przeznaczono na inwestycje.

Chełmiecka oświata pochłonie 46 mln zł, świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne - 36 mln zł, pomoc społeczna - 4,8 mln zł.

Na infrastrukturę wodociągową wsi gmina wyda blisko 38 mln zł.

***

Poniżej pełna lista planowanych przez Gminę Chełmiec inwestycji: 

 • projekt rewitalizacji Centrum Chełmca - budowa budynku usługowo-edukacyjnego z obserwatorium astronomicznym oraz amfiteatrem, budowa chodnika wraz parkingiem przy ul. Magazynowej - 17 mln zł
 • rozbudowa krytej pływalni w Chełmcu - 10 mln zł
 • budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świniarsko - 3, 3 mln zł 
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmiec - ponad 3 mln zł
 • przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami w Chełmcu i Paszynie oraz budowa drogi w Klęczanach - 2,5 mln zł
 • budowa przedszkola w Paszynie - 2,5 mln zł
 • remont boiska piłkarskiego w Paszynie wraz z istniejącą infrastrukturą oraz budową zaplecza szatniowo-sanitarnego - 2,3 mln zł
 • budowa trasy turystyczno-rekreacyjnej w ramach Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku - 800 tys. zł.
 • budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chełmiec (700 lamp) - 800 tys. zł.
 • realizacja projektu wymiana ogrzewania na paliwo gazowe oraz na paliwo stałe - 663 tys. zł 
 • budowa odcinka drogi ul. Węgrzynek w Chełmcu - 600 tys. zł. Budowa tej drogi ma ścisły związek z planowaną budową obwodnicy Chełmca, od ronda na ul. Marcinkowickiej do ronda w Biczycach Dolnych
 • pomoc rzeczowa dla powiatu Nowosądeckiego - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Marcinkowicach -Rdziostowie - 520 tys. zł
 • zakupy inwestycyjne związane z utworzenie żłobka  „Tęczowa Chatka” w Chełmcu i Piątkowej - 90 tys. zł 
 • budowa chodnika przy drodze gminnej w Librantowej - 29 tys. zł
 • wykonanie projektu budowlanego małej architektury obejmującego urządzenia rekreacyjne siłowni plenerowej w Librantowej - 22 tys. zł 
 • przebudowa świetlicy w Małej Wsi - 10 tys. zł
 • budowa boiska sportowego w Wielopolu – 10 tys. zł. 

Fot. Ilustracyjne - pixabay 

Okna i drzwi

Wypowiedz się w tej sprawie

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w Polityce prywatności oraz regulaminem, dostępnymi na stronie internetowej.