Muzeum Okręgowe zaprasza na prezentację katalogu wystawy „Utracone, ocalone”

Muzeum Okręgowe zaprasza na prezentację katalogu wystawy „Utracone, ocalone”

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na prezentację katalogu wystawy „Utracone, ocalone”,  która odbędzie się 30 listopada (czwartek) o godz. 17.00 w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56.  

Od 29 września do 31 października 2023 r. w Domu Gotyckim można było oglądać wystawę „Utracone, ocalone” poświęconą historii powstania i rozpadu zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojennym losom Muzeum w Nowym Sączu. Jej zasadniczą częścią były artefakty, które do muzealnych kolekcji trafiły przed wojną i szczęśliwie ją przetrwały. W styczniu 1945 r. wysadzono skład amunicji w nowosądeckim zamku, gdzie siedzibę miało muzeum. Budowla uległa niemal całkowitemu zniszczeniu, przepadły też muzealne kolekcje.

Równolegle z organizacją wystawy pracownicy Muzeum prowadzili kwerendy w archiwach, poszukując dokumentów, które dałyby obraz strat poniesionych przez nowosądeckie muzealnictwo w wyniku zniszczenia zamku, grabieżczej działalności okupanta, a także rozproszenia zbiorów (próbując uratować zbiory przed zaborem i zniszczeniem, część ukryto. Istnieją przypuszczenia, że nie wszystkie artefakty wróciły do Muzeum). Efektem pracy historyków jest katalog wystawy „Utracone, ocalone”, na którego prezentację serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

Zawartość katalogu:

Piotr Wierzbicki – Obraz zamku sądeckiego na przestrzeni wieków – analiza stanu badań

Dawid Golik – Zamek sądecki w czasie II wojny światowej oraz jego zniszczenie

Leszek Migrała – Muzealnictwo w Nowym Sączu do 1945 r.

Maria Marcinowska – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu od 1975 r. po współczesność. Wybrane działania

Bartłomiej Czech – Próba klasyfikacji strat wojennych poniesionych przez Muzeum nowosądeckie na podstawie
inwentarzy muzealnych oraz zachowanej dokumentacji archiwalnej

Justyna Stasiek-Harabin – Pochodzenie i losy eksponatów Muzeum Ziemi Sądeckiej do 1945 r.

Joanna Hołda – Zbiory Działu Etnograficznego

Beata Wierzbicka – Zbiory Działu Historyczno-Archeologicznego

Edyta Ross-Pazdyk – Zbiory Działu Sztuki

_____

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.