MUSZYNA I PIWNICZNA-ZDRÓJ JAKO TURYSTYCZNE SIOSTRY

MUSZYNA I PIWNICZNA-ZDRÓJ JAKO TURYSTYCZNE SIOSTRY

Muszyna i Piwniczna-Zdrój to gminy turystyczne i to sąsiadujące ze sobą. Łączą je zatem te same pasma górskie, podobne krajobrazy. Posiadają także podobną liczbę mieszkańców. To jednak koniec podobieństw. W tych dwóch gminach realizowane są zupełnie inne scenariusze rozwoju.

Muszyna jest prawdziwym liderem rozwoju i to na skalę całej Polski. Piwniczna jest maruderem. Tam pozytywne scenariusze realizują się rzadko. Wisi także pewne fatum nad Piwniczną. Czy ona może wziąć przykład z Muszyny? A może wybrać własną drogę rozwoju, choćby na polu turystycznym? Istnieje w Piwnicznej prężny ośrodek rehabilitacji niepełnosprawności. A gdyby tak Piwniczna zechciała zostać głównym centrum w Polsce dla wypoczynku osób niepełnosprawnych? Taka specjalizacja w turystyce mogłaby stać się planem na rozwój turystyki w Piwnicznej i tym samym dorównanie w tym względzie Muszynie i Krynicy.

Zakres porównań

Dla celów porównawczych sięgnięto po strategie rozwoju gmin i WPF. W strategiach można wyczytać wiele odniesień do turystyki, co nie dziwi. W przypadku obu strategii jest defekt braku spójności i aktualności. W przypadku Piwnicznej konieczna jest większa ilość pracy nad spójnością i realnością planów strategicznych.

Porównanie gmin dotyczyć będzie również spraw finansowych. Chodzi o: dochody gminy, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (dochody i wydatki bieżące). Preferowany będzie wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięte zostały dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

Wyniki porównań

  • Dochody gminy: lepsza jest Muszyna: 8 do 6,5 tysięcy,
  • Dochody własne: lepsza jest Muszyna: 3,5 do 2,4 tysiąca,
  • Wydatki majątkowe: lepsza jest Muszyna 2,0 do 1,0 tysiąca,
  • Zadłużenie większe w Piwnicznej 1,8 do 1,5 w Muszynie na mieszkańca.

Nadwyżka operacyjna

To różnica miedzy dochodami a wydatkami – bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 480 do 260 złotych na korzyść Piwnicznej w 2022, w 2023  w Muszynie – 700 zł do 60 na plusie w Piwnicznej. Czyli w tym ważnym zestawieniu – jakby gospodarności wygrywa Piwniczna-Zdrój.

Podsumowanie finansów

W 4 wskaźnikach Muszyna jest lepsza, ale w jednym Piwniczna-Zdrój. Wynik jest 4-1 dla Muszyny.

Porównanie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Piwnicznej są to: 1. ścieżki i trasy rowerowe. 2. rewitalizacja rynku i pobliskich ulic, 3. rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji, 4. budowa hali rekreacyjno-sportowej.  W Muszynie: 1. Park Zdrojowy Zapopradzie, 2. Rewitalizacja centrum miasta, 3. Zespół ogrodów tematycznych, 4. Rewitalizacja zamku w Muszynie. To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin, chociaż liderem znowu wydaje się być Muszyna.

Czytaj też: Kobieta na parkiecie. Podobam się sobie w lustrze

logotyp

Reklama