„MIASTECZKO DZIECI” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu

„MIASTECZKO DZIECI” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu

Aktualnie obserwuje się wzrost liczby dzieci z niepełnosprawnością oraz trudnościami rozwojowymi. Ma na to wpływ wiele czynników: wzrost przeżywalności dzieci ze skrajnie niską wagą urodzeniową, wzrost ilości wykrywanych różnorakich wad rozwojowych na bardzo wczesnym etapie życia dziecka oraz podczas ciąży, skokowy (w ostatnim roku o 31%) wzrost ilości diagnoz zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).

Zauważalny jest także wzrost trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych w rodzinach związany z niepełnosprawnością dziecka. Nowoczesne podejście wg koncepcji ICF opiera się na kompleksowym wsparciu dziecka i rodziny. Kilkunastoletnie doświadczenie członków Stowarzyszenia Tęcza, którzy są terapeutami Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka WWRD i Programu „Za Życiem” w pracy z dziećmi i ich rodzinami pokazuje, że każdy rodzic przeżywa trudne emocje związane z nieprawidłowym rozwojem ich dziecka. Stres jest powodowany także brakiem wiedzy na temat trudności rozwojowych i możliwości, którymi dysponuje współczesna terapia.

Popularyzacja wiedzy o dostępnych w środowisku sądeckim terapiach i sposobach oddziaływań wychowawczych przyczyni się do szybszego objęcia dzieci wymagających pomocy właściwą terapią. Wsparcie profesjonalistów pomoże rodzicom tych dzieci w szybszym pokonaniu traumy związanej z niepełnosprawnością dzieci. Wiedza na temat możliwości objęcia dziecka i jego rodziny pomocą od pierwszych chwil życia w istotny sposób pozwoli zmniejszyć trudne emocje rodziców, a jednocześnie zwiększyć szanse na poprawę funkcjonowania dziecka.

Na uczestników „Miasteczka Dzieci” czekają liczne atrakcje: zabawy z animatorami, dmuchańce, malowanie twarzy, zabawy na  świeżym powietrzu, wata cukrowa, lody, występy artystyczne, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu rynku i podcieni ratusza Miasteczka Galicyjskiego. Podczas pikniku dzieci będą mogły wziąć udział w darmowych warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów w dziedzinie muzykoterapii, dogoterapii, sensoplastyki, integracji sensorycznej.

Rodzice również spędzą czas w interesujący sposób. Są zaproszeni na wykłady informacyjne na temat nowoczesnych metod wspierania rozwoju dziecka, metod wychowawczych oraz na warsztaty z fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Będą mogli skorzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji z certyfikowanym coachem Pozytywnej Dyscypliny, jak również z dyplomowanym terapeutą komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Do rodziców adresowany jest panel „Rodzice – Rodzicom”, gdzie będą mieć przestrzeń, aby podzielić się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami dnia codziennego, a także swobodnie porozmawiać, opowiedzieć o swoich pasjach i zaprezentować prace na wystawie.

ORGANIZATOR: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Stowarzyszenie „Tęcza” przy SOSW w Nowym Sączu.

MIEJSCE: Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu

DATA: 18.05.2024/sobota/ godz: 10.00 – 13.00

CEL: popularyzacja wiedzy o nowoczesnych, skutecznych metodach terapii, służących wspieraniu rozwoju psychoruchowego dziecka oraz kształtowanie pozytywnych oddziaływań wychowawczych w rodzinie i przestrzeni edukacyjnej.

KONTAKT: Sylwia Konopka  503 657 058

Harmonogram imprezy

10:00 – Otwarcie imprezy, powitanie Gości i Uczestników

 • występ grupy taneczno-wokalnej „Małe Lachy”;
 • występ grupy wokalnej „Promyczki Dobra”;
 • występ grupy artystycznej SOSW – laureaci festiwalu „Radość Tworzenia”;
 • występ artystyczny Alicji Hogan;
 • występ grupy tanecznej Dancing Queens;

równolegle będą się odbywały:

 • warsztaty dogoterapii dla dzieci;
 • warsztaty muzykoterapii dla dzieci;
 • warsztaty sensoplastyki dla dzieci;
 • wystawa rękodzieła;

Od 11:00

 • warsztaty z fizjoterapeutą dla rodziców z dziećmi;
 • warsztaty z terapeutą dla rodziców z dziećmi;
 • wykłady informacyjne na temat metod terapeutycznych i wychowawczych;

Od 12:00

 • panel „Rodzice – Rodzicom”;
 • indywidualne konsultacje z certyfikowanym coachem Pozytywnej Dyscypliny;
 • indywidualne konsultacje z dyplomowanym terapeutą komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC),

Przez cały czas trwania imprezy będzie można oglądać i fotografować zabytkowe samochody, które zaprezentuje Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Galicya”.

Reklama