Małopolska nadal przeciw LGBT. Jak głosowali radni z naszego regionu?

Małopolska nadal przeciw LGBT. Jak głosowali radni z naszego regionu?

Osoby na Marszu Równości w Nowym Sączu

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął dziś decyzję w sprawie tzw. deklaracji anty-LGBT, przyjętej dwa lata temu. Nie została ona uchylona. Przeciw było 22 radnych.

Pierwotnie decyzja w sprawie dalszego losu deklaracji anty-LGBT miała zapaść dwa dni temu. Uniemożliwiły to jednak problemy techniczne związane z internetową transmisją obrad. Zdecydowano o przeniesieniu sesji na czwartek 19 sierpnia, na godzinę 8:30.

Dzisiaj obrady udało się przeprowadzić. Dyskusja nad „Deklaracją w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych” trwała kilka godzin. Głos zabrali nie tylko radni i radne, ale także m.in. Magdalena Dropek, która jest współorganizatorką krakowskiego Marszu Równości i przedstawicielką fundacji Równość.org.pl, czy też lewicowa posłanka Daria Gosek-Popiołek z krakowskiego okręgu wyborczego.

Około godziny 12:30 przeprowadzono głosowanie. Przeciw uchyleniu deklaracji zagłosowały 22 osoby, natomiast „za” było 15 radnych. Jeśli chodzi o radnych z naszego okręgu wyborczego, przeciw zagłosowali: Grzegorz Biedroń (PiS), Jadwiga Wójtowicz (PiS), Marta Mordarska (PiS) i Witold Kozłowski (PiS), a głos „za” oddał Stanisław Pasoń (PSL) i Piotr Lachowicz (KO).

Deklaracja sejmiku

Deklarację, o której mowa, przyjęto 29 kwietnia 2019 r. Głos „za” oddało wówczas 22 radnych PiS. Treść dokumentu znajduje się poniżej.

Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny. Podejmowane w ostatnim okresie działania przez niektórych przedstawicieli samorządowej, jak i krajowej sceny politycznej ukierunkowane są na wywoływanie fundamentalnych zmian w życiu społecznym. Działania te zorientowane są na anihilację  wartości ukształtowanych przez wielowiekowe dziedzictwo chrześcijaństwa, ważnych szczególnie dla mieszkańców Małopolski. Jako Radni Województwa Małopolskiego deklarujemy wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia.
Deklarujemy, że Sejmik Województwa Małopolskiego w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności.

Małopolska może stracić unijne pieniądze

Kilka dni temu Komisja Europejska poinformowała zarząd województwa małopolskiego, że w przypadku niewycofania się z dyskryminującej deklaracji istnieje możliwość utraty środków z React-EU. To unijny fundusz, w ramach którego regiony mają otrzymać pieniądze na odbudowę gospodarki po pandemii. Mowa o aż 2,5 mld euro, czyli około 11 mld złotych.

Decyzja dotycząca deklaracji miała zapaść do 14 września – taki termin wyznaczyła KE. Ze względu na dzisiejszą decyzję radnych Małopolska może być pozbawiona miliardów złotych.

fot. ilustr. Kinga Nikiel-Bielak
źródło treści deklaracji: Biuletyn Informacji Publicznej


Czytaj też:

Reklama